magnusblixt
Foto: Niklas Björling
Magnus Blixt

”Låt lärare vara lärare”

"Lärare har under lång tid fått ägna sig alltmer åt annat än att vara lärare, det vore konstigt om det inte märktes", säger Magnus Blixt apropå resultaten i den senaste Pisa-mätningen.

Vad tänker du om Pisa-resultatet?

– Att det tyvärr inte var så oväntat.

Vad ser du för orsaker till resultatet?

– Att man under lång tid har devalverat skolans status och lärarnas status. Framförallt har lärare fått ägna sig alltmer åt annat än att vara lärare, det vore konstigt om det inte märktes. Det har blivit mer administration. Om jag ska hårdra det så är det viktiga nu inte att jag lär eleverna klockan utan att jag har skrivit ett dokument om att Kalle inte kan.

Man pratar mycket om att höja lärares status och lön och minska administrationen. Skulle det påverka hur du arbetar i klassrummet?

– Ja, för det påverkar lusten att vara lärare. En oengagerad lärare är knappast någon bra lärare. Men det är klart att man som lärare också måste ta ett eget ansvar – vi har till exempel diskuterat om kompetensutveckling är något man får eller något man skaffar sig.

– Jag tror att en stor del av förklaringen till de dåliga resultaten är att man tar ifrån lärare status och auktoritet. Jag tror inte att finska lärare är så mycket bättre än svenska, men finska föräldrar har så mycket mer respekt för lärare och höga förväntningar på skolan. En timmas läxläsning om dagen är ingen diskussion, medan om vi försöker lägga mer än en kvart på läxor så blir det ramaskri. Jag tror att det är en stor del av förklaringen.

Vad kan man göra åt situation?

– I grund och botten handlar det att se skolan som viktig. Ibland får jag en känsla av att många föräldrar känner att det är viktigare att barnen har det mysigt i skolan än att de lär sig något. Självklart ska det vara tryggt och trivsamt, annars kan man inte lära, men fokus måste ligga på att man ska lära sig saker. 

– Men jag tycker att det är en del saker på gång som kan vända utvecklingen. När jag var färdig lärare för 15 år sedan värderades lågstadielärare inte särskilt högt. Man tog inte tillvara på dem som faktiskt kunde hantverket att lära barn att läsa, och vi som var nyutexaminerade kunde inte eftersom det då inte ingick i utbildningen. Det blev inte så bra. Men jag tycker att man nu har insett att det är ett hantverk att lära barn att läsa, och man satsar också på det.

Om du skulle plocka ut en sak, vad är viktigast för att vända utvecklingen?

– Låt lärare vara lärare! Och låt oss bli bra på det.

Magnus Blixt är lärare i årskurs 1-4 på Skapaskolan i Huddinge

Kommentera