musik-g-klav-712
Musik

Låtoteket bjuder in till mer sång i skolan

Bristen på musiklärare har gjort att klasslärare och vikarier ibland får ta över musikundervisningen. För att underlätta musikundervisningen och föra in mer sång i skolan har Björn Johansson tagit fram ett låtbibliotek. 

Låtoteket

Här kan du läsa mer om låtoteket

Björn Johansson upptäckte att musik och sång får allt mindre utrymme i skolan. När han själv var barn fanns det en kontinuitet i sjungandet. De började alltid dagen med att sjunga med klassläraren som kompade på piano. Det födde idén om ett låtbibliotek. Våren 2010 blev idén verklighet med Låtoteket, ett interaktivt verktyg för sång och musik som passar elever från förskoleklass till årskurs 6.

– Man kan sjunga när man vill och behöver inte vänta på att musikläraren har tid. Inför sommarlovet har det varit stor aktivitet på sajten, klassläraren kan öva med klassen, säger Björn Johansson.

I Låtoteket finns det 290 sånger och utbudet fylls ständigt på. Många lärare hör av sig till Björn Johansson med önskemål om låtar som barnen vill sjunga. Han har sysslat med musik i hela sitt liv och det är han som spelar in och arrangerar alla sånger som finns i Låtoteket. Han har märkt att många glömmer att det är skillnad på barnröster och vuxenröster när de sjunger med barn. Låtarna är därför inspelade i tonarter som passar barnens röster

– Det blir ofta fel om man utgår från sin vuxenröst när man sjunger med barn. De hamnar i obekväma tonarter och får kämpa onödigt mycket.

Björn Johansson ser positivt på att föra in digitala tjänster i musikundervisningen. Han menar att de flesta har tillgång till en dator, projektor eller en smartboard. Många använder också Youtube i undervisningen som ett komplement till live-spelad musik. Problemet är dock att musiken inte är tonartsanpassad.

I dag använder 905 skolor Låtoteket och Björn Johansson hoppas att fler ska upptäcka tjänsten. Han gör kontinuerligt små enkäter och har frågat lärare som använder tjänsten om de har tillgång till en musiksal. 45 procent svarade att de hade musikundervisning i klassrummet.

Björn Johansson menar att utmaningen med musikundervisningen är att det är svårt att leva upp till läroplanens krav, det krävs mycket av både lärare och elever, och det är brist på behöriga musiklärare. För att underlätta har han även tagit fram lektionsmaterial anpassade till läroplanen.

– Låtoteket kan inte helt ersätta en musiklärare men är ett jättebra komplement till musiklärarens undervisning. Det viktigaste är att skapa en kontinuitet i barnens sång, säger Björn Johansson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm