Kommentar

”Legitimationen måste vara fylld med innehåll”

Gustav Fridolin öppnar för legitimation för fler lärargrupper. LR:s Bo Jansson manar till besinning. 

I en artikel i Lärarnas Tidning säger utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringen vill se över behörighetsreformen med målet att alla lärargrupper som i dag står utanför kravet på legitimation, som yrkeslärare, modersmålslärare och fritidspedagoger, ska legitimeras så småningom.

Yrkeslärare och modersmålslärare kan förvisso ansöka om legitimation redan i dag men de är undantagna från kravet på legitimation för tillsvidareanställning och betygssättning.

Men Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, manar till besinning.

 – Vi menar att man inte får rusa åstad och göra förändringar bara för att sträva efter ”rättvisa” mellan lärargrupper. En legitimation måste också vara fylld med ett innehåll.

Från Lärarnas Riksförbunds sida påminner man om att det finns fler grupper i skolan som också har viktiga uppdrag enligt läroplanen, inte minst studie- och yrkesvägledare.

– Ska en utredning om ytterligare legitimationer genomföras måste behovet av legitimation för studie- och yrkesvägledare också beaktas, säger Bo Jansson.

Han kommenterar också det faktum att yrkeslärare och modersmålslärare med lärarexamen redan i dag kan få lärarlegitimation, även om den inte är ett absolut krav för tillsvidareanställning.

– På sikt ska naturligtvis kravet på legitimation för tillsvidareanställning gälla även lärare i yrkesämnen och modersmål, men som behörighetsläget ser ut i dag vore det ett dråpslag mot dem som undervisat många år i dessa ämnen, men saknar lärarexamen, säger Bo Jansson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm