Annons

”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi”

Publicerad 7 februari 2020

Relaterat

Debatt ”Det är lika klokt att låta RFSU definiera skolans sex- och samlevnad som det vore att låta oljeindustrin utforma skolans miljöundervisning”, skriver Marcus Svensson.

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det verkar Kalle Röcklinger på RFSU inte ha någon vetskap om. Men om man inte känner skolans och lärarnas uppdrag kan man då föreslå vad lärare ska göra och hur?

Skolan är per definition en samhälleligt skapad institution för avsiktlig påverkan av barn och ungdomar i en viss bestämd riktning. Det är alltså en arena för avsiktliga påverkansprocesser. Riktningen avser att de unga ska välja och införliva respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle vilar på; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. 

Skolans undervisning är alltså inte tänkt att vara värde-neutral. Skolans undervisning ska ta ställning mot fenomen som existerar i vårt samhälle, både accepterade och oaccepterade, lagliga och olagliga, som går emot de ovan beskrivna värderingarna.

Ännu ett krav på skolans undervisning som Kalle på RFSU inte verka ha kunskap om är kravet på att skolans undervisning ska vara objektiv. Att undervisningen ska vara objektiv betyder att skolan ska presentera det som det finns goda grunder att tro (vetenskapligt belagt), inte att man behandlar alla påståenden (de välgrundade och de ogrundade) som jämbördiga. Objektivitet får alltså inte blandas samman med neutralitet.

Internationella och nationella studier har belagt fakta om porrens skadeverkningar:

  • Porrindustrin är en multinationell industri som profiterar på att exploatera och utnyttja marginaliserade och socioekonomiska utsatta flickor och kvinnor som redan har varit utsatta för olika former av sexualiserat våld. 
  • Porrindustrins produktion sexualiserar manlig överordning och kvinnlig underordning och våld mot kvinnan i porrproduktionen är idag det normala. 
  • Internationell forskning visar på ett statistiskt signifikant samband mellan porrkonsumtion och sexuell aggression. 

Att låta barn i skolans undervisning sitta och sätta plus och minus på det - är en så absurd idé att när jag beskriver den för människor som inte arbetar i skolans värld så har de väldigt svårt att tro att jag talar sanning. Men nu kan jag visa dem artikeln från senaste Skolvärlden.

När Kalle och RFSU föreslår att skolans lärare ska dela upp whiteboarden i två delar; skriv plus på ena sidan och minus på andra, låt lektionen utgå från elevernas egna erfarenheter, fråga de unga vad de tycker är plus och minus med pornografi, så bryter lektionsförslaget mot alla mål som samhället har med skolans undervisning. 

Lektionsförslaget innehåller ingen kunskap som läraren ska förmedla; inget om produktionsförhållandena inom porrindustrin, inget om maktförhållandet mellan kvinnor och män i porrproduktion, inget om hur exponering för pornografi kan påverka ungas människosyn och inget ställningstagande för skolans värdegrund – för jämställdhet mot våld - ska gestaltas. Lektionsförslaget säger istället att läraren ska vara just värde-neutral, ”försök balansera plus och minus om elevernas åsikter är ensidiga”. 

Skolan är kanske samhällets mest användbara medel för att påverka vår gemensamma framtid. Det är t ex därför samhället har satsat på ANDT-undervisning i skolan. Men där låter vi inte tobaks- och alkoholproducenter beskriva vad undervisningen ska innehålla och vi förordar inte att läraren ska vara värde-neutral. I den undervisningen låter vi inte eleverna sätta plus och minus med konsumtion av öl, cigaretter och cannabis.

RFSU:s lektionsförslag har gjort det mycket tydligt att det är lika klokt att låta RFSU definiera skolans sex och samlevnad som det vore att låta oljeindustrin utforma skolans miljöundervisning.

Marcus Svensson, utbildad lärare och anställd på Reality Check

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons