larare_elever_bibliotek
Lektionstips

Lektioner som ökar elevers nyhetsläsning

Mediekompass.se verkar för att hjälpa lärare att ta in medier och dagstidningar i sin undervisning och på så sätt engagera elever till diskussion. Men också att öka användningen av seriösa medier i ungas informationssökning.

Mediekompass.se arbetar för att tidningen och andra medier används i undervisningen för att fånga upp aktuella frågor som elever möter både hemma och i samhället i övrigt. På så sätt ska medierna bli ett komplement till de traditionella läromedlen. Mediekompass finansieras av 51 olika dagstidningar runt om i landet.

– Vi vill att eleverna ska känna att de har nytta av dagstidningsläsning, att de hänger med i diskussioner, kan delta i samtal, lära sig att bolla åsikter, analysera och se konsekvenser. Som om flyktingkrisen som alla medier rapporterar om, säger Irma Rydén från Mediekompass Skaraborg.

På hemsidan har lärare tillgång till lektionsförslag som knyter an till nyheter och ger förslag på uppgifter och diskussionsämnen kring dem. Med detta kommer också en nutidsorientering och ett korsord. 

– Det är viktigt att skolans värld håller sig till de seriösa medierna och hämtar sin information ifrån dagstidningar, SR och SVT istället för att de hittar det genom Flashback, säger Göran Andersson, ansvarig för mediekompass.se.

Tillsammans med Tidningsutgivarna (TU) skickar mediekompass.se också ut gratis buntar med lokala dagstidningar till de skolor som deltar i den årliga Tidningsveckan i oktober med tillhörande lektionsförslag som hittas på hemsidan. Som en förlängning pågår också en tävling för de yngre där de kan samla poäng för att slutligen ha möjligheten att vinna 10 000 kr. Allt för att barnen ska öka sitt intresse för att läsa och ta del av samhället genom nyheter.

– Tjänsterna är gratis för lärare. Vi har ambitionen att hjälpa och planera åt lärare så mycket som möjligt och att alltid ha materialet kopplat till läroplanerna, berättar Irma Rydén.

 

Kommentera