betyg_prov_shutterstock_1
Foto: Shutterstock
"Snällbetyg"

”Ge lärare samma villkor att sätta rättvisa betyg”

Relationen mellan NP-resultat och betyg fortsätter väcka debatt. Gymnasieläraren Anna-Catherine Ernehall menar att innan man kan diskutera rättvisa och likvärdiga betyg måste man se till att lärare ges likvärdiga förutsättningar för arbetet med de nationella proven.

Förekomsten av så kallade snällbetyg har varit på tapeten sedan SVT granskade relationen mellan elevers betyg och resultaten på de nationella proven. Många elever får högre kurs- och ämnesbetyg än vad de presterat på provet i ämnet – ett bevis, enligt debattörerna, på att betygen är för snälla i förhållande till elevernas kunskaper.

En som har reagerat på granskningen är LR-ombudet Anne-Catherine Ernehall som undervisar i svenska och engelska på en gymnasieskola i Göteborg. Hon menar att man, i diskussionen, helt missar att titta på om lärare har möjlighet att göra ett bra jobb med proven.

– Självklart är det viktigt att betyg är rättvisa. Men om man ska kunna prata om likvärdiga betyg måste man först få till likvärdiga förutsättningar för lärare. Men det lyfts inte fram alls. Man pratar mycket om de nationella proven och tycks utgå ifrån att alla har samma förutsättningar att rätta och arbeta med dem. Men så är det ju inte.

Vad är det som brister?

– Många saker. När vi får i uppgift att hantera proven så måste arbetsgivaren skapa utrymme och planera verksamheten så att den fungerar under de här veckorna. Men det är inte självklart att det görs. Jag har jobbat på en skola där alla lärare fick en timme per elev i tjänstefördelningen för rättning av proven. På andra skolor avsätts ingen tid alls.

Lyfter man frågan till förvaltningsnivå saknas det ofta ett gemensamt tänk kring hur man ska göra med genomförande och rättning, säger Anna-Catherine Ernehall. Det blir upp till varje skola, och därmed olika.

– Vissa skolor avsätter tid för sambedömning, det är bra. Men alla gör inte det. På min skola har vi fått en eftermiddag här och en förmiddag där till rättning och sambedömning men tiden är ju bara höftad. Det ingen som riktigt tagit reda på hur mycket tid vi behöver.

Ann-Catherine Ernehall säger att det är lite motsägelsefull att de nationella proven å ena sida bara ska utgöra en del av lärarens bedömning av elevens kunskaper och att det, å den andra, blir diskussioner när betyg och nationella prov inte stämmer överens.

– Skolverket säger själva att kursbetygen kan bli både högre och lägre än resultatet på proven. Elever kan ha en dålig dag, det säger Skolverket också. Då måste de ju kunna få skilja sig åt.

– Men självklart, om man ser ett mönster där det är samma skolor som hela tiden sätter högre betyg, då är det förstås viktigt att ta reda på vad det beror på.

I grund och botten handlar det om att lita på att lärare kan och gör sitt jobb, säger hon.

–  Man måste lita på att vi lärare faktiskt gör korrekta bedömningar utifrån all information vi har om elevernas kunskaper. Det är mycket ifrågasättande av lärares kompetens i den här debatten. Den kritiken är orättfärdig, tycker jag.

Kommentera