alli_foto
Prisad

Litteraturpris till bok om betyg

Betygsforskaren Alli Klapp har fått kurslitteraturpriset för boken ”Betyg, bedömning och lärande” som vänder sig till lärare och lärarstudenter.

Om priset

Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola.

Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla, oavsett ämne.

Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till två hederspriser.

Priserna delas ut i Lund den 17 september.

De två hederspriserna går till ”Psykologi för sjuksköterskor” av Lena Wiklund Gustin och ”Politik och förvaltning i svenska kommuner” av Gissur Ó Erlingsson och Johan Wänström.

Studentlitteratur delar varje år ut ett kurslitteraturpris för att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. I år går priset till Alli Klapp som forskar om betyg och bedömning vid Göteborgs universitet.

– Det är jätteroligt, jag har forskat inom det här området i många år och det kändes kul att få skriva en bok som vänder sig till verksamma lärare och lärarstudenter, säger Alli Klapp till Skolvärlden.

Berätta om boken.

– Jag undervisar inom kursen bedömning och träffar många lärarstudenter och nu har jag skrivit en bok som jag tycker är viktig och som jag har saknat ibland när jag undervisat. Den tar ett helhetsgrepp på bedömningsområdet.

”En kritisk reflektion kring de allra senaste forskningsresultaten kombineras här med konkreta råd för hur lärare, under nuvarande system, kan utveckla sin bedömning och sin betygssättning”, står det i juryns motivering.

– Boken tar upp relationerna mellan bedömning, betyg, betygsätting och elevernas lärande, baserat mycket på de studier som jag gjort tidigare, till exempel hur ett betyg påverkar elevernas senare prestationer. Det är en bok som har lite mer fördjupande diskussioner kring vad är det som gör att bedömning påverkar elever och skolor så mycket.

Innehåller den också konkreta tips till betygsättande lärare?

– Jag tar upp hur man kan titta på sin egen verksamhet för att få syn på till olika saker. Hur är min undervisning i klassrummet och hur är den påverkad av min syn på bedömning, kunskapssyn och människoskyn syn, till exempel? Där har jag lite tips om hur man kan pröva på i sitt eget klassrum eller ta hjälp av kollegor för att få syn på vad det är som händer.

Betyg är en fråga som engagerar väldigt många – varför tror du att det är så?

– Jag tror att det ligger väldigt nära oss, vi har alla personliga erfarenheter av att få betyg. Vissa betyg kanske upplevdes som orättvisa eller grusade våra planer att komma in på en viss utbildning, det engagerar. Sen är betygsfrågan större här än i många andra länder vilket förmodligen beror på att våra betyg används som urval i så stor utsträckning. I många länder har man intagningsprov i stället men när man söker till gymnasiet här är då är betygen avgörande, det betyder väldigt mycket för eleverna.

Varför är det så spännande att forska om betyg?

– Som betygsforskare kommer jag in på frågor som handlar om rättvisa och om hur vi ger elever möjlighet att lyckas och det tycker jag är spännande. Betygsfrågan involverar mycket inom pedagogik och skola och det inbegriper också teorier kring personlighet till exempel. Det är helt enkelt väldigt viktiga frågor som påverkar människors liv på flera olika plan, det är jättespännande. 

Kommentera