vfu_sodertorn_student

Lärarstudenten Sandra Björklund är besviken på utbildningen.

VFU

Löfte om lärarstudenternas VFU-platser upprör: ”Besviken”

Lärarstudenter vid Södertörns högskola känner sig bestulna på sin VFU-period – trots att ledningen lovat förbättringar kring praktikplatserna. 
– Det är en stress som hela tiden maler inom en, säger lärarstudenten Sandra Björklund.

I våras skrev Skolvärlden om att lärarstudenter som läser ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasiet på Södertörns Högskola i Stockholm var extremt missnöjda med utbildningen – och framför allt den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Under studenternas andra VFU-period VT17 var hanteringen av praktikplatserna bristande. Majoriteten av studenterna blev inte placerade på gymnasiet utan på högstadium, mellanstadium och Komvux. 

Studenterna anmälde lärosätet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som ifrågasatte hanterandet av praktikplatserna. Södertörn erkände att det fanns brister och lovade att det skulle bli bättre till den nästkommande VFU-perioden. 

Det har inte blivit bättre alls och man blir så himla besviken.

Men lärarstudenterna vittnar nu om att det snarare har blivit sämre inför deras avslutande VFU-period som snart sätter igång. 

Sandra Björklund, 29, går i den drabbade klassen som nu är inne på sin näst sista termin. Hon och många andra har precis som under tidigare VFU-perioder blivit placerade på högstadiet – och ett tiotal andra studenter har inte fått veta var någonstans de ska vara, trots att det bara är dagar kvar till VFU-start.

– Det har inte blivit bättre alls och man blir så himla besviken. Det här är vår sista VFU, som jag tycker är den viktigaste, innan vi ska vara redo att börja vår lärarkarriär. Det är en stress som hela tiden maler inom en, säger hon.

Sandra Björklund menar att många i klassen upplever en psykisk press som växer av att man inte kan göra någonting åt situationen, eftersom studenterna inte får hitta VFU-platser på egen hand. 

– Samtidigt hör man av de som har gått klassen över oss förra året att man på deras skolor lätt hade kunnat ordna en plats åt många av oss. Det är frustrerande att det finns platser ute på gymnasieskolor som inte Södertörn har kontaktat. 

Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola, sa i intervjun som gjordes i maj att man ”har säkerställt att den här kullen verkligen hamnar på gymnasiet under sin sista VFU”. 

– Vi har förbättrat våra rutiner och har en betydligt bättre framförhållning nu än vad vi hade tidigare. Vi ligger betydligt bättre till i år än vad vi gjorde förra året vid motsvarande tidpunkt. Vi har placerat betydligt fler och har bara ett fåtal kvar som inte fått någon plats. 

– Vår ambition och tro är att samtliga inom den studentgruppen som i många fall hamnade i 7–9-placeringar förra VFU-perioden definitivt kommer att placeras inom gymnasiet den här gången. 

Men några av studenterna har ju tilldelats en VFU-plats på högstadiet? 

– Det tror jag inte stämmer. Det låter jättekonstigt. Enligt de uppgifter jag fick senast i går så är det inte så. Det är gymnasieplaceringar som gäller för den kullen, säger Anders J Persson. 

Hade jag velat bli högstadielärare, då hade jag ju sökt till högstadieutbildningen.

Men studenterna själva från den kullen säger att några har fått plats på högstadiet. 

– På individnivå kan det förekomma. Men i det stora hela ser placeringssituationen betydligt bättre ut den här gången än förra gången. 

Men då har du alltså inte hållit löftet om att alla ska få en plats på gymnasiet? 

– Den uppgiften låter märklig, och jag har inte möjlighet här och nu att bekräfta det där, säger Anders J Persson. 

Sandra Björklund vet att det finns flera studenter som inte har fått någon VFU-plats än och som inte har haft en VFU-plats på gymnasiet tidigare under utbildningen.

– Men det är klart att han säger så. Hade jag velat bli högstadielärare, då hade jag ju sökt till högstadieutbildningen.

Anders J Persson påpekar att det är ett känt nationellt problem att hitta VFU-platser på gymnasiet, och betydligt svårare än vad det är med platser på förskola och grundskola.

– Det är 27 lärosäten som ger lärarutbildningar, även om inte alla ger ämneslärarutbildningar, och alla dessa är förknippade med problem att placera studenterna på gymnasieskolan. Det är inte ett solitärt problem för Södertörn, utan problemen finns vid Luleå tekniska universitet och Malmö universitet med flera, säger han.

Men Sandra Björklund är besviken på utbildningen. 

– Det är ingen som är nöjd med utbildningen i min klass. Många säger att man aldrig kommer att rekommendera någon att studera på Södertörn. Det man har gjort från ledningens sida är att man ska göra en utredning, och det är ingenting som kommer att hjälpa oss nu. Lärarstudenter behöver erfarenhet, det räcker inte bara med en behörighet. 

Anders J Persson: 

– Jag kan förstå studenterna att det inte är någon tröst att vi tjatar om att det är ett nationellt problem. Men på lärosätesnivå så vädjar vi ändå om en viss förståelse för den situationen som är. Ingen vill någon student illa. 

Så vad säger du till studenterna som nu påstår att de inte har fått en VFU-plats på gymnasiet? 

– Jag är ledsen att de är besvikna naturligvist. Men jag kan inte bekräfta eller vederlägga utan att ha tittat i de enskilda fallen. Men de som inte var placerade på gymnasiet förra gången, utan hade 7–9, är högsta prioritet. Det är ett löfte att de ska få vara på gymnasiet den här gången. 

Är det godkänt nog utifrån den situationen som är? 

– Ja, det finns skrivningar i utbildningsplanen om att de ska skapa kunskaper och färdigheter för att kunna verka i gymnasieskola i första hand, men även inom grundskolans 7–9 och vuxenutbildningen. Det är inga konstigheter att man vid någon VFU-placering gör 7–9 så att man får den erfarenheten gentemot den åldersgruppen, säger Anders J Persson.

Hur tror du att det här kan ha skadat skolans rykte? 

– Det är klart att allt missnöje skadar lärarutbildningens och högskolans rykte, men i vilken grad det kan man förstås ha olika uppfattningar om. Men självklart är det inte är bra med studenter som inte är nöjda, säger Anders J Persson.

Kommentera