Löfven på Industridagen

Löfven: ”Lärarna helt avgörande för landets framtid”

Grundskolan och lärarna har en avgörande roll för Sveriges framtid. Det framhöll statsminister Stefan Löfven på Industridagen i Södertälje under torsdagen.

Industridagen som samlade företrädare för hela industrin kom att handla mycket om behovet av kompetens i och med ökad globalisering och en allt tydligare digitalisering och automatisering av industrin. Stefan Löfven vill att utbildningssystem och arbetsliv bättre matchar varandra.

– Om vi ska stärka vårt lands konkurrensförmåga måste vi ta del av den nya tekniken och kunna behärska den. Därför vill regeringen göra en rejäl satsning på svensk skola, sade Stefan Löfven.

Statsministern bekymrades över att vart femte rekryteringsförsök idag misslyckas och att många arbetslösa inte har rätt utbildning. 

– Här har vi företag som vill anställa, kan anställa och skulle ha anställt om det bara vore så att man hittat rätt utbildad arbetskraft. Då måste vi fundera igenom hur bygger vi kunskap i vårt land så att fler människor kommer i arbete. 

– Vi vet också att det inte är tidigare betyg som är mirakellösningen, det behövs någonting helt annat. Det behövs investeringar i mindre klasser så att lärare och elever, framför allt de små, får mer tid med varandra. Det behövs tidiga insatser så att man kommer rätt från början, sade Stefan Löfven.

Han nämnde att idag får eleverna mest individuell hjälp i årskurs 8 och 9, men det borde sker redan från 6 till 7 års ålder.

– Det är där vi behöver sätta in och göra mycket mer insatser. Då kommer också fler att ta sig igenom grundskolan och komma in på gymnasieskolan.

Stefan Löfven sade också att bland ungdomar 20-24 år som inte har gymnasieexamen är arbetslösheten idag 35 procent.

– Ni som sitter ute på företagen ni vet så väl att ni kommer inte i framtiden att anställa fler som inte har gymnasieexamen. Därför måste vi göra rätt från början. 

– Vi ska dessutom höja statusen på läraryrket för det är så oerhört viktigt att lärarna känner att de är helt avgörande för landets framtid, för att vi ska kunna bygga kunskap, sade Stefan Löfven.

Statministern vill också se en ökad satsning på högskolan och specialiserade utbildningar.

– Vi behöver höja kvaliteten på högskolan och öppna dörren för att fler unga också ska få möjlighet att komma in på en akademisk utbildning, och vi ska stärka kopplingen till näringslivet med skolan överlag – framför allt från gymnasieskolan och högskola och universitet – koppla ihop dem mycket tydligare så att de ungdomar som går i utbildningarna vet att när jag går ut härifrån då har näringslivet tilltro till att jag har rätt utbildning.

Kommentera