mote_larare

Lokal skolkommission ska lyfta lärarna

S-M-koalitionen i Oskarshamn tillsätter en egen skolkommission med lärare och fackliga representanter bland ledamöterna.
– Det handlar om att skapa långsiktiga förutsättningar för skolan, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Oskarshamns skolkommission

Syftet med kommissionen är att ta fram förslag för att fler elever ska kvalificera sig till nationella gymnasieprogram, och fler ska fullfölja gymnasiet.

Kommissionen ska titta på resursfördelning, arbetsfördelning mellan professioner, krav på dokumentation och timplanen i skolan, hur lärare ska få mer tid till undervisning och om man kan öka de fysiska aktiviteterna under skoltiden mm.

Förslag som kommissionen lämnar är på inget sätt bindande. Nämnd, rektor, verksamhetschef och skolchef beslutar vad de vill anamma och inte.

Inga politiker ska sitta i kommissionen. De 19 ledamöterna ska fördelas enligt följande:

  • Fyra fackliga företrädare från Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Vision,
  • Sju lärare från förskoleklass, fritidshem, lågstadium, mellanstadium, högstadium, gymnasium och vuxenutbildning,
  • Två medarbetare från elevhälsan,
  • Två rektorer från grundskolan och gymnasieskolan,
  • Tre verksamhetschefer samt skolchefen (förvaltningschefen).

Kommissionen ska hålla sitt första sammanträde den 3 april.

Källa: Oskarshamns budget 2019

Oskarshamn blickar mot den nationella politiken för att komma tillrätta med den lokala skoldebatten. Enligt Anton Sejnehed har den fastnat i låsta positioner.

– Vi är inte överens om saker som man kan tycka att det finns hårda fakta på. Går det bättre eller sämre i våra skolor till exempel? Så vi vill låta professionen komma med förslag. Det kanske finns saker vi bestämt som borde tas bort, säger han till Skolvärlden.

Den uttalade målsättningen med Oskarshamns skolkommission är att höja elevernas måluppfyllnad. Men Anton Sejnehed hoppas också på att den ska kunna bidra till att hitta långsiktiga lösningar för de lokala skolfrågorna som kan ligga fast oavsett vem som vinner nästa val. Vilka personer som kommer att ingå i kommissionen är ännu inte bestämt, men klart är att sju lärare och fyra fackliga representanter ska finnas med, av totalt 19 ledamöter.

– Kommissionen ska lämna förslag på både kort och lång sikt. Och man ska titta på de beslut vi fattar i politiken, men även på förvaltnings- och rektorsnivå. De får lägga de förslag de tycker behövs, men det är upp till varje beslutsnivå att välja om man vill använda förslagen eller inte, säger han.

Så kanske händer i praktiken ingenting?

– Det är ju inte vår förhoppning. Vi är villiga att ompröva våra politiska beslut och se över hur vi jobbar.

Åke Nilsson är ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR) i Oskarshamn, och han menar att det än så länge är en öppen fråga huruvida den lokala skolkommissionen kommer att leda till faktiska förbättringar.

– Idén är god i grunden, om man nu har en uppriktig avsikt med att försöka nå en högre måluppfyllelse. Vi går in i det med en förhoppning om att någonting kommer ut i andra änden. Men när våra förslag kommer så brukar ju det kosta pengar, och det får vi inte ofta gehör för, säger han.

Faktum är att man just nu skär i skolverksamheten i Oskarshamn. Skolan ska ”effektiviseras”, som det heter i kommunens dokumentation, med 5 miljoner kronor år 2020, och 10 miljoner 2021.

– Det är alltid kul att använda sådana ord, som effektivisera. Om det ska betyda att någon ska springa snabbare i korridoren eller vad det är, jag vet inte. Det låter mindre som den neddragning det faktiskt är, säger Åke Nilsson.

Men han vill inte döma ut projektet med en lokal skolkommission på förhand.

– Jag hoppas att det verkligen kommer ut något konstruktivt av detta. Första steget är väl att läsa den nationella skolkommissionens rapport. Vi ska inte uppfinna hjulet, men vi ska ta det till en lokal nivå, säger Åke Nilsson.

Anton Sejnehed, kommer skolkommissionen ha mandat att föreslå åtgärder som kräver att kommunen skjuter till mer pengar?

– Vår ambition är att de förslag som kommer ska kunna genomföras. Vissa kanske kan genomföras direkt, andra kan behöva en längre process. Behövs det mer pengar måste vi föra samtal på nästa nivå i politiken. Vi ser inte att det här ska vara klart på en månad, det ska pågå under hela året.

Kommentera