saco_utbildning2

Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, Göran Arrius, Saco och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

| Foto: Tomas Bergqvist
Lärarfacken

LR inleder nytt samarbete med Skolledarförbundet

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund etablerar Saco Utbildning. Men att samarbetet sker istället för den omdiskuterade organiseringen med Lärarförbundet, tillbakavisas av LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Saco Utbildning.
  • Saco Utbildning är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.
  • Det övergripande syftet med iniativet är att stärka arbetet med utbildningsfrågorna inom federationen, tydliggöra professionerna inom sektorn, stärka respektive förbund och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett utbildningsväsende av högsta tänkbara kvalitet.
  • Målsättningen är att samverkan ska vara fullt ut etablerad den 1 januari 2021.

Läs mer här.

– Tillsammans med Sveriges Skolledarförbund diskuterar vi inte organisationsfrågor utan det här handlar om att vi ska öka vårt samarbete och samverkan, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Hon berättar att det nya samarbetet startas ”för en likvärdig skola i världsklass och för en högre utbildning och forskning med hög kvalitet”. Vidare konstaterar hon att LR och Saco redan har väldigt liknande åsikter när det kommer till skolans finansiering och styrning.

– Vi är helt överens om att staten måste ta ansvaret för skolans finansiering och det måste finnas en likvärdighet över landet. Att staten sätter upp uppdraget och sedan får kommunerna, utifrån sina egna förmågor och prioriteringar, sätta förutsättningarna blir orimligt. Både rektorer och lärare blir klämda i den här situationen och båda parter ser en ökad olikvärdighet, säger Åsa Fahlén. 

Målsättningen är att samarbetet ska vara fullt etablerat den 1 januari nästa år. Initiativet stöds av Sacos ordförande Göran Arrius.

– Grunden för hela Saco är utbildningsgemenskap. En förutsättning för att vi inom federationen ska utvecklas är en omfattande samverkan. Saco genomför just nu en framtidsutredning. I det arbetet är bättre samarbetsformer, utveckling av demokratiska arbetssätt och förbättrat påverkansarbete avgörande frågor. Det går helt i linje med Saco Utbildning och därför stödjer jag etableringen i egenskap av ordförande i Saco, säger han i ett pressmeddelande.

Att LR och Saco är överens om att etablera Saco Utbildning meddelades under torsdagen. Beskedet kommer bara dagar efter att LR:s kongress beslutat att göra en egen utredning av en eventuell ny facklig organisering, till skillnad från Lärarförbundets kongress som istället ville se en gemensam utredning.

– Saker och ting förändras och det här är en fråga Lärarnas Riksförbund vill äga själva. Det är viktigt att vi äger vår egen organisation, samtidigt som vi värderar samverkan med andra organisationer högt och kommer fortsätta samtala med Lärarförbundet och andra närliggande förbund, säger Åsa Fahlén

Etableringen av Saco Utbildning är alltså inget som påverkat LR:s beslut om en egen utredning, enligt förbundsordföranden. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm