asa_och_frida

Frida Larsson, lärare på Komvux i Huddinge, och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Katariina Treville
Komvux

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

En fungerade vuxenutbildning är viktigare än någonsin, men det är också där lärarna har det tuffast. Det menar Lärarnas Riksförbund som nu har inlett en satsning för att förbättra arbetsvillkoren och stoppa utbildning på entreprenad.

– Under årets kongress och kongressen dessförinnan kom det in flera motioner gällde lärare inom vuxenutbildningen. Det handlar om att vi som fackförbund också måste se till den här specifika lärarkategorin, och vilka omständigheter den jobbar under, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Under onsdagen träffade hon flera vuxenlärare på Komvux i Huddinge för att diskutera problem och möjligheter. Svårigheter med distansundervisningen under rådande coronapandemi och att lärarna inom vuxenutbildningen ofta har stora undervisningsgrupper där eleverna har vitt skilda bakgrunder och förutsättningar, var två huvudsakliga faktorer som lyftes fram under mötet.

– Eftersom vuxenutbildningens kurser börjar och slutar i ett högre tempo ska lärarna också sätta betyg oftare än lärare på grundskolor eller gymnasieskolor. Lägg sedan till att de undervisar elever som har mycket mer olika förutsättningar, säger Åsa Fahlén.

En bra och fungerande vuxenutbildning är enligt henne oerhört viktigt, både ur individens och samhällets perspektiv. Och i synnerhet i dagsläget när arbetslösheten ökat.  

Åsa Fahlén.
Åsa Fahlén. | Foto: Katariina Treville

– I samband med pandemin där många har blivit av med sina jobb är det jätteviktigt att kunna ställa om. Vuxenutbildningen blir då en jätteviktig del för att kunna hitta en bra match till de sektorer som fortfarande behöver arbetskraft, säger Åsa Fahlén.

Vidare påpekas Komvux betydelse för de som inte har lyckats ta sig genom gymnasiet, valt fel utbildningsväg eller vill skola om sig, arbetslösa som behöver vidareutbildning och nyanlända som ska etablera sig i det svenska samhället.

– Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper. Det är det vi lever på, men det behöver också finnas möjligheter att utbilda sig. Det får inte finnas några återvändsgränder i ett utbildningssystem utan det ska hela tiden går att hitta nya vägar.

Men trots sitt viktiga uppdrag menar LR att vuxenlärarna har det tuffast och därför är i stort behov av ytterligare stöd. Åsa Fahlén hänvisar till en corona-enkät som facket genomförde under våren. Där konstateras att lärare inom Komvux har upplevt övergången till distans- och fjärrundervisning som tuffare än övriga lärarkategorier. ​

– Sedan är löneläget inte alltid som det ska. Att vuxenlärare till exempel inte fick ta del av lärarlönelyftet har gjort att det tillskott som finns inom andra skolformer inte har tillfallit vuxenutbildningen, säger hon.

För att förbättra arbetsvillkoren gör LR nu en kraftsamling där de kommer med flera förslag på hur kvaliteten på vuxenubildningen kan förbättras. Utöver att införa ett statligt lönelyft även för lärare inom vuxenutbildningen vill de exempelvis att regeringen sätter stopp för kontinuerlig antagning och utbildning på entreprenad.

– Undersökningar som vi har gjort visar en markant skillnad i hur tung arbetsbelastning lärarna känner, beroende på om de jobbar kommunalt eller under entreprenad. Därför har vi beslutat att vi ska verka mot entreprenad inom vuxenutbildningen då det alldeles för ofta blir upphandlat till lägsta pris, vilket innebär ett övermäktigt uppdrag för lärarna som får många undervisningstimmar och elever, säger Åsa Fahlén.

I samband med sitt verksamhetsbesök i Huddinge träffade hon bland andra Frida Larsson, som undervisar i svenska som andraspråk. ​

Frida Larsson.
Frida Larsson. | Foto: Katariina Treville

Hon vittnar om hur de saknas tillräckligt med kunskap om digitalisering och att det försvårar distansundervisningen. Hon påpekar även att arbetsplatsen är i stort behov av ett tydligt ledarskap sedan flera chefer slutat under pandemin, samt belastningen ofta blir väldigt hög i början och slutet av kurserna. 

– Det är då lätt att bli stressad och på dåligt humör, vilket varken är roligt för familj eller kollegor, säger Frida Larsson.

Hon delar fackets bild av att vuxenutbildningen är viktigare än någonsin.

– Det är alltid viktigt, men ännu mer just nu när andra delar är svajigt i och med coronaviruset och den ökade arbetslöshet, säger Frida Larsson.

Kommentera