Marknadsskolan

LR utreder hur aktiebolag kan fasas ut från skolan

"Vi behöver ett system som fungerar oberoende av huvudmännens goda vilja"

Klassrum, aktiekurs, graf, friskola

Shutterstock

Lärarnas Riksförbund tillsätter en utredning med uppdraget att hitta förslag för att fasa ut aktiebolagen ur skolan. Förhoppningen är att förslagen ska kunna vinna brett stöd i riksdagen. Nationalekonomen och tidigare riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson (M) har tio månader på sig.

I riksdagsvalet 2018 gick Socialdemokraterna till val på att få bort vinster i välfärden. Men genom januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna har regeringen förbundit sig att inte driva frågan. I det låsta läget försöker Lärarnas Riksförbund hitta nya sätt att driva frågan om att få bort aktiebolag och riskkapitalister som ägare av skolor, eftersom de menar att vinstintresset skapar ett system som inte fungerar.

Åsa Fahlén

– Vi har ett kongressbeslut på att vi ska verka för att aktiebolag och riskkapitalbolag inte ska driva skola. Det här är ett sätt att göra det. När ingen i riksdagen på allvar driver frågan så måste vi vara kreativa, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande LR.

LR är inte principiellt motståndare till fristående skolor, men Åsa Fahlén betonar att allt överskott i skolan ska tillbaka in i verksamheten och komma svenska skattebetalare till del. Utredaren Anne-Marie Pålssons uppdrag är därför inte att hitta sätt att montera ner friskolereformen, utan att föreslå andra former att driva fristående skola än just aktie- och riskkapitalbolag.

”Det säger sig självt att en skola i aktiebolagsform drivs av andra målsättningar än en i stiftelseform eller ideell förening. I själva verket går aktiebolagets vinstjakt, segregering av elevunderlaget, annan bristande likvärdighet och avsaknad av insyn inte att separera från aktiebolaget som associationsform” skriver hon i en debattartikel på dn.se.

Åsa Fahlén menar att hela skolsystemet måste vara inriktat på vad som är bäst för samhället och eleverna och de som arbetar i verksamheten. Bolagsformer som till sin konstruktion skapar andra målsättningar, som vinst och avkastning till aktieägare, är helt enkelt inte lämpliga för att driva skola.

– Aktiebolag som låter investerare satsa på idéer och företag de tror på är ju en fantastisk bolagsform för många typer av verksamheter och möjliggör innovation. Men hela poängen med aktiebolagsformen är ju i slutändan att generera vinst åt sina ägare, och vi menar att det inte är kompatibelt med skolans mål, säger Åsa Fahlén.

Anne-Marie Pålsson.

Men om en skola som bedrivs i aktiebolagsform fungerar väl, har bra arbetsmiljö för lärare och elever som presterar – vad är problemet?

– Det handlar inte om bra eller dåliga skolor eller onda och goda huvudmän. Det finns alltid goda exempel, men det vi behöver är ett system som fungerar utan att vara beroende av huvudmännens goda vilja. Och det går inte att komma ifrån att enligt aktiebolagslagen är det viktigaste att du ska göra ett överskott.

Vilken tyngd bedömer ni att en sådan här utredning kommer att ha?

– Vi hoppas ju att det är ett kreativt inspel. Jag vill bort från den här debatten om att det är en höger- eller vänsterfråga, eller för och emot friskolor. De skolor som idag bedrivs som aktiebolag ska kunna finnas kvar, men i en annan bolagsform. Anne-Marie Pålsson är en noga utvald utredare som besitter stor kompetens och dessutom har en politisk bakgrund. Jag tror att hon har större möjlighet än någon annan att hitta lösningar som kan accepteras av alla parter.

Hur viktigt är det att det står ”M” och inte ”S” efter hennes namn?

– Det är klart att det kan spela roll vilken politisk färg man har i olika sammanhang, men vi anlitar henne för hennes kompetens och erfarenhet. Det här är ett försök att med en kvalificerad utredare se om det finns bättre former för privata aktörer att driva skola, säger Åsa Fahlén.

Utredningen ska presentera sina förslag i mars 2022.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm