schemalagd_lunch_utan_flarp

Victoria Sjöö, rektor på Eriksdalsskolan som har schemalagd lunch för att minska stress och bråk.

| Foto: Privat
Skolmat

Här har eleverna lunch under lektionstid

På Eriksdalsskolan i Skövde har eleverna lunch under lektionstid.
– Det är en lugnare matro. Innan upplevde jag att de var stressade för de ville ut på rast direkt, säger läraren Marina Karlsson. 

Sedan starten av höstterminen har man infört projektet schemalagd lunch på Eriksdalsskolan. Tillsammans med Trädgårdsstadens skola i Skövde har de valt att ha lunch på lektionstid. Projektet finns i flera andra städer såsom Göteborg och Lidköping och drivs av Skolmatsakademin som sker i samarbete med Västra Götalandsregionen. 

Schemalagd lunch innebär att man har lektion, tar en paus för att äta lunch för att sedan gå tillbaka till lektion. Tidigare har eleverna haft rast i direkt anslutning till maten. Målet är att lyckas bättre i skolan genom att öka tryggheten, minska stressen och få barn att äta. 

Läraren Marina Karlsson som undervisar årskurs 5–6 på Eriksdalsskolan har märkt av att den schemalagda lunchen bidragit till en positiv förändring.

– En av de större skillnaderna är att en stor majoritet lärare väljer att äta lunch med sina elever. Det bidrar till att vi är fler vuxna som kan se till att det är lugnare. Vi har också kunnat lösa rasterna så att vi lärare har rast när eleverna har rast, något vi inte haft tidigare, säger Marina Karlsson. 

Med projektet har skolan även börjat med veckans grönsak. Varje vecka introduceras en ny grönsak i matsalen som diskuteras under lunch och på lektion. Marina Karlsson menar att den schemalagda lunchen bidragit till att eleverna sitter kvar längre i matsalen när rasten inte är ett alternativ. 

– Vi pratar mer kring lunchen nu och sitter längre i matsalen. Tidigare har jag upplevt att eleverna vill skynda ut på rast men nu sitter eleverna tiden de har schemalagt för att äta och följer med på lektion efter, säger Marina Karlsson. 

Eftersom eleverna haft som vana att ha rast efter lunch har det blivit lite av en omställning för eleverna, men enligt Marina Karlsson är de positivt inställda. 

– Det enda negativa med schemalagd lunch är att det schemamässigt blir lite svårare. Nån dag kanske man inte har samma klass innan och efter lunch, säger Marina Karlsson.

Tycker du fler skolor borde ha schemalagd lunch?
– Ja det tycker jag. Grundkonceptet har gjort ett upplyft där lärare och elever pratar mer om maten. Man skapar en positiv bild av matsituationen och det smittar av sig bland eleverna. Jag märker speciellt bland de äldre barnen att de vågar testa det vegetariska alternativet och grönsakerna efter vi pratat mer om det, säger Marina Karlsson.

Lunchen har blivit mer av ett gemensamt ansvar.

Eriksdalsskolans rektor Victoria Sjöö berättar att många är positiva till att ha lunch på lektionstid, men att några lärare inte är lika nöjda. För- och efterarbete är något som påverkats.

– Det är lite stressigt att komma tillbaka och starta upp lektion igen. Det försvinner även lite planeringstid när lärarna sitter med eleverna och äter lunch, säger Victoria Sjöö. 

Att schemalägga luncherna har krävt noggrann planering och schemaläggning enligt Victoria Sjöö. 

– När vi får till planeringen riktigt bra är det samma ämnen före och efter lunch. Men tyvärr är det inte möjligt alla gånger då en del lektioner är för korta, exempelvis teknik som är 30 minuter, säger Victoria Sjöö.

Enligt rektorn har även bespisningen märkt av positiva effekter av schemalagda luncher. 

– De har berättat att lunchen blivit lugnare och mer av ett gemensamt ansvar med fler vuxna. De har också sett att det är mycket mindre svinn än tidigare, säger Victoria Sjöö.

Kommentera