ngskolanny

Lyckad mattesatsning i Sundbyberg

En medveten satsning på intensiv matteträning under årskurs 8 och 9 har vänt utvecklingen i Sundbybergs kommun.
Med en kombination av utveckling av skolledare, fortbildning av alla lärare samt intensivundervisning under tio veckor för elever som riskerar IG i matte räknar kommunen med att projektet ska löna sig på sikt. Kostnaden är 1,9 miljoner kronor.

Satsningen kallas ”Matematik i Sundbyberg” och innebär ett systematiskt arbete med att utveckla lärarnas och skolledarnas pedagogiska kompetens och kunskaper. Det är ett arbete som omfattar alla årskurser och som görs i samarbete med NCM, Nationellt centrum för matematikundervisning.
Efter ett år har arbetet redan gett goda resultat. Sex av de sju elever som deltagit hittills har godkänts i matte. Den sjunde utvecklades mycket men hann inte hela vägen till målet. Arbetet görs i tre delar. Den första delen innebär en utvecklingsdialog med alla skolledare:
– Deras stöd och förståelse behövs för att de ska kunna skapa förutsättningar för förändring, säger Anna Pilebro, en av mattelärarna som ger intensivundervisning på Ängskolan i Sundbyberg.

”Viktigt att alla deltar”

Den andra delen i satsningen innebär fortbildning för alla mattelärare, 80 stycken i kommunen. På tre år ska alla ha gått igenom programmet men redan nu har 40 procent av dem gått fortbildningen, som innebär seminarier och studiecirklar:
– Det är viktigt att alla deltar, inte bara de som redan är jätteintresserade av matte. De som är det fixar fortbildningen på egen hand. Och visst tar fortbildningen tid men jobbet blir enklare efteråt, säger Anna Pilebro, som också talar sig varm för det fortsatta nätverkandet mellan lärarna.
Fortbildningen tar upp inspiration om matte och barns lärande, att förstå och använda tal, betyg och bedömning, individuella utvecklingsplaner, geometri och aritmetik och kognitiva utmaningar. En del lärare har även ordnat mattekvällar för föräldrar. Föräldrarnas reaktioner har varit mycket positiva till intensivsatsningen. ”Äntligen har vi fått hjälp”, är en vanlig kommentar.
Den tredje delen i satsningen innebär att de elever som riskerar att bli underkända i matte i årskurs nio får individuell undervisning med en lärare. Förutsatt att eleven själv verkligen vill satsa. Föräldrarna förbinder sig också att visa extra intresse för barnens arbete.
– Eleverna själva måste vilja satsa också för att det ska ge resultat. Det betyder ändå att de ska avsätta tid för fyra extra lektioner varje vecka under tio veckor, säger Anna Pilebro.

Förbättrat självförtroende

Fanny Herrstedt och Sultan Corap är två av de elever som fick intensiv undervisning i matte i höstas, fick godkänt och är båda nöjda och tycker att de fått bättre självförtroende. Camilla:
– Matte är roligt nu när jag förstår.
Den tidigare rektorn på Ängskolan, Kjell Åström, är en av de drivande i projektet.
– Vi har utgått från undervisningens fyra faser. Den första fasen är den laborativa, muntliga fasen. Sen kommer den representativa följd av den abstrakta och så till sist den befästande, återkopplande fasen där vi skapar samband. Forskningen visar att mycket undervisning idag startar på den tredje fasen, den abstrakta, och då har vi redan tappat många elever där, säger han och talar intensivt om att skolledare måste ta sitt pedagogiska ansvar i större utsträckning:
– Det är rektorernas ansvar att lägga sig i undervisningen, fortsätter han och berättar att alla rektorer som deltar satsningen i Sundbyberg tycker att det innebär ett lyft.
I Sundbybergs kommun är det ett medvetet politiskt val att höja resultaten.
– Det är ekonomiskt dyrt från början men vi är säkra på att det är lönsamt i slutänden, säger kommunstyrelsens ordförande, Jonas Nygren (S), som på sikt vill att stödet ska sättas in tidigare årskurser.

Kommentera