moderaterna_0

Anna König Jerlmyr, (M) gruppledare och oppositionsborgarråd.

Politik

M-förslaget: Filialer till populära skolor

Satsa på filialer till eftertraktade skolor i socioekonomiskt missgynnade förorter, för att locka elever från hela staden. Det föreslår Moderaterna i Stockholm.

Moderaternas förslag:

Mer undervisning. En timmes mer undervisning per vecka i ett första skede och utreda införandet av ett treterminssystem på längre sikt. 


En trygg miljö med studiero. Hjälp, handledning, vänskap och återkoppling mellan eleverna är viktiga faktorer för att skapa ett klimat som främjar elevers lärande. 


Höga förväntningar på varje elev. Det är viktigt att skapa skolor som möter varje elev med höga förväntningar, ger uppmuntran, erbjuder en varierad undervisning och att läraren uppvisar empati, förståelse och uppmärksamhet. 


Diagnostiska tester. Inför diagnostiska tester av elever i årkurs 1, tester som följs upp efter några år för att se barnens utveckling och hur väl lärarna lyckats med sitt uppdrag att lära ut till eleverna. 


Aktivt skolval. Aktivt skolval är positivt för att öka kunskaperna och medvetenheten om skolorna, men också för att öka föräldrarnas engagemang i sina barn och deras utbildning. 


Möjliggöra filialer för eftertraktade skolor.


Profilfritids. Det är viktigt med tydliga mål och ambitioner för fritidsverksamheten där yngre elever ofta tillbringar mycket tid. Profilfritids med olika inriktningar är ett bra sätt att fylla fritidsverksamheten med meningsfullt innehåll.

Pilotskolor. Arbeta med pilotskolor för att testa och utvärdera nya reformer innan de implementeras brett för att se hur och om det faller väl ut.

Forskning och utvärdering. För att vet vad som verkligen fungerar krävs empiri och en generellt bättre koppling mellan skolan, forskning och utvärdering 


Resultatförbättring är målet. Ta fram en modell för att premiera resultatförbättringar på skolorna.

Halvera skolmisslyckandena. När en elev inte når gymnasiebehörighet har skolan i Stockholm misslyckats. Moderaterna vill halvera skolmisslyckandena.

Landets skolor står inför en rad olika utmaningar. I Stockholm har segregationen ökat och i allt högre grad samlas elever med svensk bakgrund på vissa skolor och elever med utländsk bakgrund på andra, enligt en delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm som släpptes förra året.

Moderaterna i Stockholms stad har med hjälp av experter på skolområdet tagit fram en rapport om skolan med en rad förslag på hur skolan kan bli bättre. Signalen med rapportförslagen är tydlig. Det ska inte vara för många partipolitiska mål som styr skolan.

Bland annat föreslår gruppledaren och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr att skolor som är mycket eftertraktade ska kunna starta filialer i förortrna så att fler elever får möjlighet att gå där.

– Stockholm är en Europas snabbast växande regioner och det ställer krav på att skolor och annat ska följa med i vår befolkningsutveckling. Tittar man på kötiderna när det gäller de fristående skolorna så skrivs många in redan från förlossningssalen. Det blir såklart ett problem för de som flyttar till Stockholms senare, eller har ett barn som är sjukt. Vi kan också uppleva det i våra kommunala skolor att man varken får första-, andra- eller tredjehandsvalet. Därför att de är så många som söker, säger Anna König Jerlmyr (M).

– Lottning har kommit fram som en lösning. Men det menar vi inte löser problemet. Utan vi upplever en minskad valfrihet. I stället måste vi bygga ut valfriheten. Låt oss bygga ut de verksamheter som är eftertraktade i stället.

Förslaget gäller både kommunala och fristående skolor.

– Men i första hand pratar vi om de kommunala skolorna, som är väldigt eftertraktade. De ska öppnas i ytterstaden för att skapa ett flöde till mer utsatta stadsdelar, säger hon.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra talade under torsdagen på ett skolseminarium i Stockholm om hur det svenska utbildningssystemet kan förbättras. Hon tycker förslaget om filialer låter intressant.

– Det tycker jag är ett spännande initiativ. Kommuner som vill gå före i att ge fler elever möjlighet att gå i en bra skola tycker jag gör väldigt bra initiativ. Moderaterna i Stockholms stad är väldigt i framkant, säger Anna Kinberg Batra till Skolvärlden.

– Jag tycker att det är ett bra exempel. Hela Sverige ska ha skolor som inte sviker, och som ger alla möjlighet att växa. 

Förslaget med att populära innerstadsskolor ska få filialer i förorten lades fram i början av 2016, och regionen har redan satt igång med Adolf Fredriks musikklasser som skapat en filial i Stockholmsförorten Farsta.

– Det var många skeptiska från en början, men när jag talade med rektorn så berättar han att det har fungerat väldigt väl. En bra verksamhet sitter inte i lokalerna fysiskt, utan i ledarskapet, lärare och pedagogiken. Jag är övertygad om att man kan växla upp och etablera under samma paraply och samma ledarskap, säger Anna König Jerlmyr och tillägger:

– Oavsett om det är skolor eller äldreboende. De bra och eftertraktade verksamheterna med hög kvalitet – de ska vi möjliggöra att växa. Det är valfrihet på riktigt. Det här skulle kunna innebära att en väldigt eftertraktad skola i exempelvis Bromma skulle kunna etablera sig även i exempelvis Rinkeby.

Olle Burell (S) skolborgarråd i Stockholm är inte lika positiv till förslaget.

– Om en skola har en särskild profil som Adolf Fredriks musikklasser så är det bra att testa den här metoden. Det är positivt. Men som generell metod tror jag inte på detta. Det är en typiskt borglig politik som bara handlar om ytan och inte fokuserar på innehåll, säger han.

I rapporten presenteras även förslag om att öka undervisningstiden med en timme mer per dag, möjliggöra för de skolor som vill att införa treterminerssystem på försök, och fler speciallärare och meriterade lärare i skolor med störst utmaningar.

– Vår modell är att arbeta för en samlad sammanhållen skoldag. Där ordinarie undervisning, alltså obligatorisk skoltid, kombineras med bra fritidshem och läxhjälp för alla. Jag tror också på sommarskola och frivillig helgundervisning, säger Olle Burell.

Så här säger Moderatledaren om en extra undervisningstimme:

– Kunskap börjar med duktiga lärare som kan ha tid med elever. Vi har ett år mindre ungefär i undervisningstid i grundskolan jämfört med andra vi konkurrerar med. Då måste vi ändra på det. Det är självklart viktigt att lärarna kan ägna den tiden mot att vara just lärare. Där kommer även lärarassistentförslaget kommer in som vi har presenterat, säger Anna Kinberg Batra. 

Kommentera