webbtv_tobe3
Utbildningspolitiskt utspel

M vill samarbeta om skolan

Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé hoppas kunna komma överens med regeringen i åtminstone ett par skolfrågor. Det säger han till Svenska Dagbladet.
– Svensk skola behöver mer av samförstånd och samarbete kring goda förslag. Det är mycket bra att Tomas Tobé sträcker ut en hand till regeringen i skolfrågan, kommenterar LR-ordföranden Bo Jansson.

Skolan fortsätter vara en stridsfråga även efter valet. I förra veckan gick allianspartierna ut med sju skolförslag som man tänker ta strid för vid sidan av budgeten. Det handlar bland annat om betyg från årskurs fyra och tioårig grundskola.

Men nu säger Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé till Svenska Dagbladet att han kan tänka sig ett samarbete med regeringen kring de skolfrågor där de båda blocken står nära vararandra. 

– Alliansen har lagt förslag om tioårig grundskola och ett extra år för de som inte når gymnasiebehörighet. Jag tycker att det vore klokt om regeringen tillsammans med oss valde att ha samsyn kring de här förslagen, säger han till tidningen. 

Tomas Tobé är också villig att diskutera hur fler ska kunna gå gymnasiet. Dock inte i form av ett obligatorium, Tomas Tobé vill hellre arbeta för att stävja avhoppen från gymnasiet. Här har Alliansen anledning att vara självkritiska, menar han, då inte heller Alliansen lyckats stävja avhoppen. 

Lärarnas Riksförbund välkomnar Moderaternas öppning för en bred samsyn kring skolan.

– Det vore bra att hitta en bred samsyn för att alla elever ska kunna klara gymnasiet. Det är viktigt för att den enskilda eleven ska ha möjligheter att läsa vidare på högskola eller kunna ta jobb på morgondagens arbetsmarknad, säger ordföranden Bo Jansson.

Han konstaterar samtidigt att även kunskapsresultaten i grundskolan måste stärkas.
– Där skapas grunden för elevens möjligheter senare i livet. Om detta borde det finnas förutsättningar för bred samsyn, exempelvis genom att bejaka en tioårig grundskola, säger Bo Jansson och fortsätter 

– Vi behöver få konkreta förändringar och långsiktiga satsningar i svensk skola. Något politiskt spel har vi inte råd med. Vi kan inte vänta i ytterligare fyra år och låta skolan bli ett sätt att locka väljare även i nästa valrörelse, säger Bo Jansson.

Kommentera