mobbadpojke

Skollagen säger att en anmälan ska göras redan när en elev känner sig utsatt

Elevkränkning

Lärare saknar kunskap kring anmälningplikt

Att strunta i att anmäla incidenter på skolgården och avfärda det hela som mobbning, är inte ett korrekt tillvägagångsätt enligt skollagen. Anledningen till att fler anmälningar inte görs kan bero på att lärare inte är medvetna om plikten att anmäla.

Det här ska hända när en kränkning sker:

Om en lärare ser en kränkning eller får reda på att en elev känner sig utsatt ska det rapporteras till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla händelsen till huvudmannen, den som är ansvarig för skolan exempelvis kommunen. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för tryggheten på skolan och den som har möjlighet att sätta in åtgärder för att säkra tryggheten.

Det är upp till huvudmannen att se till så att all personal på skolan är medveten om vilka skyldigheter de har gentemot skollagen.

Som lärare har du skyldighet att anmäla alla former av brott och kränkningar som du ser under arbetsdagen. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet så väljer många skolor att inte anmäla brott som sker i skolan. Elva av de totalt 24 fallen som Svenska Dagbladet tittat på under en period, som rör misshandel har varit anmälningar från föräldrar och inte från skolan. Trenden är att skolor där elever har sämre betyg anmäler oftare.

Men att skolor skulle välja att låta bli att anmäla misshandel eller kränkningar för att inte fläcka ner skolans ryckte tror inte Malin Hedstig, jurist på Barn och elevombudet, stämmer:

– Anledningen till att anmälningar inte görs kan vara att inte alla känner till plikten att anmäla. Dom vet inte om skyldigheterna som de har jämtemot skollagen, säger Malin Hedstig.

Det kan även handla om att vuxna drar sina egna slutsatser när de ser något som inträffar och därför avfärdar det hela som ofarligt.

– Lagstiftningen säger att en lärare eller rektor ska anmäla en händelse direkt när en elev upplever sig vara utsatt. Det är viktigt att man själv inte värderar och skapar en egen uppfattning utan istället lyssnar på eleven, säger Malin Hedstig.

Kommentera