Statistik 

Många behöriga efter sommarskola

Av de nior som gått statsbidragsfinansierad sommarskola blev 44 procent behöriga till gymnasiet. Men det är bara en liten del av statsbidraget som utnyttjas. 

16000 elever deltog under 2015 i statsbidragsfinansierade lovskolor. Och drygt 3000 elever i årskurs 9 gick i sommarskola för att läsa upp betygen. 44 procent av dem blev efter sommarskolan behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

– Matematik är det absolut vanligaste sommarskoleämnet. Sen kommer engelska, svenska som andraspråk och svenska. Men matte sticker ut, säger Anna Svenson, expert på Skolverkets statsbidragsenhet.

Totalt 150 miljoner kronor kunde huvudmännen ansöka om men endast drygt 30 miljoner kronor betalades i slutändan ut. Skolverket har reagerat på det stora glappet mellan hur många som först ansöker om statsbidraget och vad som sedan blir aktuellt att betala ut. Huvudmännen får bidraget först när eleverna genomfört lovskolan.

– Vi kan se att man kanske tar i lite i ansökan, sen är det inte så många som fullföljer och vi har frågat huvudmännen om vad det beror på. Det är ganska vanligt att man svarar att det är svårt att motivera eleverna. Sen ska det vara legitimerade lärare och det utgör också ett hinder, liksom att det kan vara svårt att hitta lärare som vill jobba på loven. Ibland beror det på organisationen, säger Anna Svenson.

– Sen kan det också vara så att eleverna faktiskt tagit in kunskaperna på andra sätt under perioden. Man ansöker om bidraget ganska tidigt.

Det vanligaste är att eleverna går två veckor i sommarskola även om det förekom elever som gick upp till åtta veckor. Och oftast läser eleverna ett ämne.

Men vad det beror på att en elev som inte uppnått kunskapskraven under terminerna sedan klarar det under två veckors sommarskola vet man inte.

– Det vore intressant att titta på. Vi kan inte säga något om det utifrån vårt material. Men det kan säkert skilja sig mycket åt mellan vilka som går sommarskola, hur mycket de har att ta igen. Det kan vara de som ligger mycket efter i många ämnen, eller någon som kommit lite efter i något ämnen, det vet vi inte.

Skolverket har heller ingen insyn i hur huvudmännen väljer att erbjuda sommarskola, något man kommer förändra inför nästa år.

– Vi vill veta hur och vilka man erbjuder lovskola, hur man lägger upp verksamheten och hur man följer upp den. Från och med nästa år kommer huvudmännen få ange detta i ansökan så att vi får lite bättre förståelse för hur det ser ut. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm