KRONOFOGDEN
Foto: Lars Sjögren och Jakob Hydén

Många elever slutar hos Kronofogden

Hälften av alla elever på grundläggande nivå på komvux med studielån hamnar förr eller senare hos Kronofogden. De alarmerande siffrorna avslöjar statens utredare av komvux, Geoff Erici.

Geoff Erici leder den statliga utredning som ska se över komvux på grundläggande nivå. I uppdraget ligger att kartlägga den ekonomiska situationen för de studerande. Många av eleverna som tar studielån för att läsa på grundläggande nivå får senare i livet problem att betala tillbaka.

– På den grundläggande nivån är det ungefär en tredjedel som tar studielån. Och i den gruppen hamnar runt 50 procent någon gång hos kronofogden för att de inte klarar att göra rätt för sig. Motsvarande siffra bland högskolestudenter är fem procent, så skillnaderna är väldigt stora, säger Geoff Erici.

Många av dessa elever studerar aldrig högre än till grundskolenivå. Deras utbildning räcker inte till och därför lyckas de aldrig riktigt etablera sig i samhället. Skrala inkomster leder för många till problem med att återbetala lånen.

– Det finns ju en möjlighet att ansöka om nedsättning men detta är det inte många som känner till. Här finns det en brist på information, säger Geoff Erici.

För andra elever på komvux är problemet istället att de inte beviljas studiemedel för att slutföra studierna. Den som tidigare har studerat på grundnivå beviljas max 40 veckors studielån på komvux, ett läsår. Det är en för kort tid för många.

– Generellt jobbigast är det för de personer som måste klara av två främmande språk, både svenska och engelska. Vi har redan sett att det finns vissa grupper som inte klarar detta, säger Geoff Erici.

Utredningen kommer att presentera sina slutsatser och förslag i början på april. 

Kommentera