agneta
IT i skolan

”Många inser inte vikten av digitalisering”

För rektor Agneta Hedenström är det en demokratifråga att ge alla elever digital kompetens. Genom ”Luleåmodellen” har man kommit en bra bit på väg. 

Tillsammans med Peter Parnes, professor vid Luleå tekniska universitet, föreläste Agneta Hedenström under SETT-dagarna. Rubriken på föreläsningen var ”Luleåmodellen – modell för att öka lärarnas digitala kompetens”. Det var en föreläsning som tog upp många olika ämnen, alltifrån exempel på aktiviteter som anordnats i Luleå och vilka kompetenser framtiden elever och lärare behöver för att möta de digitala utmaningarna till ”datalogiskt tänkande”, ”skaparkultur” och hur digitalisering på riktigt ska nå alla skolor.

I föreläsningens presentation ställdes frågan: Hur väcker man rektorers och lärares intresse för digitalisering i skolan?

Behöver man verkligen väcka intresse?

– Ja. Vi har många eldsjälar bland lärarna när det gäller digitalisering men det stannar ofta hos eldsjälarna. Det är samma sak på rektorsnivå. Det finns tyvärr alltför många som inte förstår varför det är viktigt med digitalisering i skolan. Att nå alla är den stora utmaningen. Vi rektorer är viktiga i det arbetet, säger Agneta Hedenström till Skolvärlden.

Skolan ska spegla ett det digitala samhälle vi lever i, menar hon.

– För mig är det en demokratifråga. Den som inte förstår den digitala tekniken och vad man kan göra med den kommer hamna utanför. Längre tillbaka var det de som kunde läsa och skriva som hade makten, jag ser på digitaliseringen lite på samma sätt.

Vid föreläsningen tog de båda föreläsarna upp att digitalisering i skolan inte sällan stannar vid att kommunerna satsar på en-till-en.

– Det är jättevanligt. Man pratar om vilken sorts platta man ska köpa fast det inte alls är det som är det viktiga och så missar vad man ska göra med plattan eller datorn. Jag ser exempel där alla elever har varsin dator men sen händer ingenting som har med digitalisering att göra. Digitalisering är mycket mer än att få ut datorer – allt från att förstå hur den digitala världen fungerar till att använda verktygen där det ger mervärde.

I Luleå har Agneta Hedenström och Peter Parnes under två år arbetat med lyfta den digitala förståelsen i skolorna. Man har ordnat pedagogiska pubar där lärare lyfter fram goda exempel. Man har ordnat workshops, föreläsningar och varit med i olika projekt som Hour of Code .

– Vi jobbar mycket på mina skolor med kollegialt lärande och delar med oss av det vi gör. Jag vill att mina pedagoger ska våga testa nya saker. Och jag jobbar med individuell pushning där jag lyfter upp goda exempel. Och de som behöver mer tid får det, säger Agneta Hedeström.

Peter Parnes och Agneta Hedenström avslutade föreläsningen med att lyfta några utmaningar för framtiden. Hur kommer vi förbi prova-på-stadiet? Hur får vi med alla skolor? Hur moderniserar man lärarutbildningen och fortbildar verksamma lärare?

– Det händer jättemycket på sina håll idag men det blir hela tiden samma saker, som att vi testar lite programmering. Det måste till en progression – hur långt ska man ha nått i förståelsen av digital teknik i olika årskurser? I dagsläget finns ingen styrning. Det står i läroplanen att vi ska jobba med digitalisering men inget om hur. Jag tror att det måste till något av en övergripande strategi. Och man måste förstå att det här är viktigt. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm