Annons

Många lärare blir kränkta av sina elever

Publicerad 25 augusti 2015

Lärare upplever tidvis att de blir kränkta av sina elever. Även elever känner sig utsatta av sina lärare.
– Det är en form av mobbing som sällan lyfts fram, säger lärarstudenten Sofia Roslinde som tillsammans med läraren Alexandra Öholm har skrivit en magisteruppsats i ämnet. 

Fakta

Några kännetecken på mobbing

  • Läraren/eleven har förändrats och blivit mer tillbakadragen och tyst.
  • Läraren/eleven är förändrad till sitt sätt, tendens att vara mer stressad och ångestfylld.
  • Läraren/eleven sjukanmäler sig ofta.
  • Läraren/eleven vägrar berätta vad som oroar, är fel eller ger en förklaring till ett annat beteende som inte känns trovärdigt. 
  • Eleven kommer ofta sent till eller uteblir från lektioner.

Två exempelfall

Läraren Ann stänger klassrummet med en smäll. Hon har precis haft svenska med klass 8b. Varje gång hon ska ha klassen har hon en klump i magen. Hon kommer frän Lidingö och betonar i:et i vissa ord på̊ det sätt som många på ön gör. Vissa elever börjat störa sig på det. Några i klassen har lågmält härmat hennes sätt att tala. Snart trappas efterapningarna upp. Flera elever börjar betona hennes uttal och stöna när hon pratar. Detta har fått de andra i klassen att haka på. Ann känner sig förlöjligad och sårad. Hon betonar inte bokstaven lika mycket nu. Hon lägger band på sig och håller god min, hon vill inte ge efter och kanske börja lipa.

På samma skola går eleven Nadia. Varje gång hon ska ha lektioner i engelska har hon ont i magen. Hon vill inte gå dit. Det jobbiga beror på̊ bemötandet från läraren. Det började i början av terminen när hon fick läraren i engelska. Nästan varje lektion påpekar läraren något fel hos henne eller i det hon gör. Läraren påpekar ofta att hon uttalar ett ord fel, att hon stavat som en kratta eller att hon stör ordningen i klassrummet. Det är kanske inte så mycket vad läraren säger utan hur hon säger det som ger henne en olustig känsla. Oftast uttalar sig inte läraren högt utan småler och tillrättavisar henne med en väsning. Ibland sätter sig läraren på̊ Nadias bänk med ryggen mot henne när hon pratar till klassen. Nadia känner sig särbehandlad och orättvist bemött.

Frågor att ställa:

  • Väcker fallet några frågor?
  • Hur skulle ni göra om ni var i X:s situation?
  • Har ni varit med om något liknade?

Källa: Sofia Roslinde och Alexandra Öholm, Destruktiva maktrelationer mellan lärare och elever. En kritisk diskursanalys av fenomenet mobbing med särskilt fokus på asymmetriska maktrelationer mellan lärare och elever. Institutionen för pedagogik och didaktik, lärarutbildningen med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan, 15 poäng. 

Idén att skriva en uppsats med rubriken ”Destruktiva maktrelationer mellan lärare och elever” väcktes när Sofia Roslinde och Alexandra Öholm upptäckte att det inte fanns några större mängder forskning på området. Dessutom minns de den egna skolgången där det ibland hände att elever mer eller mindre kränkte sina lärare och tvärtom. I sin uppsats kan de slå fast att det finns belägg för att det händer även i dag.

– Vi har undersökt var ansvaret för mobbingen läggs och vem som har makten i konflikten. Vi har bland annat sett att andelen elever som känner sig kränkta av lärare är nästan lika stor som elever som är utsatta av andra elever. Vi såg också att andelen lärare som känner sig mobbade är mycket högre än vad vi trodde, säger Sofia Roslinde.

Sofia läser sista året på lärarutbildningen medan Alexandra har ett fast jobb som lärare. Uppsatsen, som skrevs för två år sedan, är ett bra verktyg i jobbet.
– Jag tänker ofta på det och försöker ta upp ämnet om kräkningar mot lärare och elever när jag får tillfälle, säger Alexandra Öholm.

I uppsatsen har de använt ett diskursanalytiskt perspektiv som utgår från att språket konstruerar vår bild av verkligheten. De har också undersökt den forskning som finns, läroplaner och skollagen samt arbetat med samtal mellan ett 20-tal lärarvikarier på olika skolor.

­­– Vi utgick från två riktiga fall som de fick diskutera. En majoritet berättade att de kände igen sig och några hade upplevt att de har blivit kränkta av sina elever. Det handlar om allt från att eleverna kan härma en dialekt eller ett uttal till att anmärka på klädsel eller ett sätt att röra eller uttrycka sig på, säger Alexandra Öholm.

Lärarvikarierna blev också medvetna om att de ibland har gjort samma sak mot sina elever.

– De berättade att de har pratat kränkande om en elev i lärarrummet eller klassrummet, säger Sofia Roslinde.

Ett viktigt resultat i uppsatsen var att när en lärare var utsatt för mobbing lades skulden på honom eller henne.

– De tvingades ta på sig hela skulden. Kanske handlar det om att man som vuxen ska ”räkna” med att det på något vis ingår och att man ska kunna hantera det? säger Sofia Roslinde.

Sofia Roslinde och Alexandra Öholm menar att det finns en inbyggd maktobalans när mobbing och kränkningar sker.

– Det börjar ju när någon använder sig av negativ makt över en annan person. När det gäller mobbning mellan lärare och elever blir den här obalansen tydligare än när det gäller mellan elever. Lärare har ju en överordnad position i egenskap av sin roll som vuxen och lärare, säger Sofia Roslinde.

De viktigaste slutsatserna i uppsatsen är att problemet med kräkningar elev mot lärare och vice versa är relativt vanliga. Dessutom har författarna sett att den här formen av mobbing inte tas upp i vare sig styrdokument eller skollag. Det finns inte heller tillräckligt med forskning som dokumenten kan luta sig mot.

– Med andra ord behövs mer forskning och ett förebyggande arbete, konstaterar de.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Debatt

”Förnyad LAS är inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt

"Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare straffas ut", skriver debattören. 

Kommentera

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Debatt

”Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt.”

Kommentera
Annons
Annons
Annons

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Sekretesslagstiftning

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.
– Problematiskt att det räknas som offentlig uppgift, säger LR-ombudet Gabriella Bengtsberg.

Debatt

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Debatt

”Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen”, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

Kommentera
Annons
Annons
Vuxenutbildning

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

Komvux

"Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper."

Annons

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Skyddsombudens dag

Örebros huvudskyddsombud Carin Arnesson upplever att skyddsombuden varit extra uppskattade just nu.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Forskning

”Vinsterna är många med ämnesintegrering.”

Blogg

Skytte: ”Skickliga lärare ska inte till förorterna – de är redan där”

Blogg

”En skicklig lärare i innerstan blir inte skicklig per automatik i orten.”

Hot och våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Våld mot lärare

Ombuden är överens – krävs ytterligare resurser. 

Anställningstrygghet

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Las

Båda lärarfacken gör som LO och säger nej till las-förslaget.

Lärarstudent

Allvarlig trend på Gotland – bara två lärarstudenter går kvar

Student

Lärarstudenterna på Gotland blir färre och färre. 

Läraren: ”Det går inte alls att hålla avstånd”

Corona

”Rekommendationerna efterlevs definitivt inte.”

 

Lärarmordet i Frankrike

Efter lärarmordet i Frankrike: Kommer förena kåren

Utrikes

I fredags mördades läraren Samuel Paty.

Svensk skola dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund

Likvärdighet

Elevers socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten mer i Sverige än EU-genomsnittet, visar ny rapport.

skolverkets lägesbedömning

Skolverkets varning i bedömning av skolan

Arbetsmiljö

"Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt."

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta negativ utveckling”

Arbetsmiljö

Utbildningsministern välkomnar Skolverkets förslag om ökad statlig närvaro.

Därför är jag besviken på Skolverkets lägesbedömning

Blogg

Så här skulle Per Kornhall vilja att Skolverket skrev i stället.

coronaviruset

Forskare: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet stängt

Corona

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.

Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt

”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Kommentera

”Öka kunskapen om språkstörning i skolan”

Debatt

Språkstörningen påverkar inlärning och förståelse i alla skolämnen och kan även ge negativa effekter på socialt samspel, skriver debattörerna. 

Kommentera
Hot och våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Våld mot lärare

Tidigiare friad pappa döms efter betygsdispyt: ”Allt annat hade varit en katastrof.”

Lärarna: Personalbrist grunden till våldsdåden på våra skolor

Hot och våld

Efter flera våldsamma händelser på högstadieskolor i Östersund pekar lärarna ut nedskärningar i personal som grundproblemet.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Undervisningsmetod

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Debatt

Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera

Överskott på 27 miljoner – men skolan förlorar 40 lärartjänster

Nedskärningar

Sparåtgärderna i Lund grundskolor har gått så långt att det nu finns ett överskott på 27 miljoner kronor. Samtidigt har lärarna, lärar- och elevassistenterna blivit färre, och eleverna fler.

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

Legitimation 

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”

Ny studie: Talängsliga elever skuldbelägger sig själva

Forskning

”Många elever tycker det känns läskigt och motigt att delta muntligt i engelskundervisningen”

Läraren om talängslan: ”Okej att vara rädd”

Talrädsla

”Det är många elever som är talängsliga och i all den här ängslan så är det främmande språket värst”, säger läraren Daniel Sandin

dokumentation

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav i Malmö

Arbetsmiljö

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

Debatt

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik

”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Kommentera

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Debatt

"Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten", skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Kommentera
friskolekoncernernas ekonomi

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Friskolekoncerner

Sammanlagt rörelseresultat: Över fem miljarder kronor de senaste fem åren.

Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt

”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kommentera

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt

”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kommentera
Studie- och yrkesvägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Syv

Bristen på vägledare leder till enorma kostnader, enligt LR.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Sekretess 

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

BETYG OCH BEDÖMNING

”Särskilt beakta” – en lagstiftning som inte fungerar

Bedömning

”Detta PM har aldrig publicerats av Skolverket men innehåller mycket som förtjänar att komma fram i ljuset”, skriver Nicklas Mörk.

Lärare beordras till mer undervisningstid: ”Väldigt olyckligt”

Arbetsmiljö

Skolledning och lärarfack oeniga om arbetstiden. 

Utsatta områden

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Rapport

"Varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är". 

Lärarlöner

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Lönestatistik

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, visar en ny EU-rapport.

Saco: Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte

Löner

SACO:s nya rapport om livslöner visar att två av tre lärarutbildningar innebär en ekonomisk förlust.

Kommuncheferna: ”Vårt förtroende för kommundirektören är förbrukat”

Arbetsmiljö

Kommunchefer i Hörby anklagar högsta ledningen för att skapa rädsla och en tystnadskultur.

Internationella lärardagen

Turkiska lärare kämpar för demokrati och barns rätt till utbildning

Fackligt

Engelskläraren Özgur Bozdogan berättar om sin fackliga kamp i Turkiet för demokratiska rättigheter och barns rätt till utbildning.

Derya förlorade allt men vägrar ge upp kampen

Internationellt

Derya Yulcu hade jobbat 20 år som lärare i lågstadiet när hon plötsligt blev uppsagd utan att få veta varför. 

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

Friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Hot och våld

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Debatt

”Lagstadga resursskolan som den sista skolformen”

Debatt

”Den här målgruppen är inte osynlig för att den inte finns. Utan för att begreppet omfattande behov är tvetydigt”, skriver grundskolechefen Aiman Jihar.

Kommentera

Alexander Skytte: ”Läraren ska inte sära på vänner”

Blogg

”Jag som lärare ska inte sära på vänner. För vänskap är något fint.”

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

Feedback

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 

 

”Tillsynsansvaret – visst kan jag strunta i det?”

Blogg

”Hur ofta pratas det om det här på våra arbetsplatser?”

Coronaviruset

FHM: Familjeisolering gäller inte elever i grundskolan

Corona

Lärarnas Riksförbund: "Viktigt att lärarnas som känner oro tas på allvar."

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Pension

Pandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt.    

LR efter kraschade förhandlingar: Dra tillbaka las-förslaget

Arbetsrätt

LR:s ordförande Åsa Falhén befarar drastiska konsekvenser för lärarna om las-utredningen drivs igenom.

Pisa 2018

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

Pisa

Men det finns reservationer.

Kornhall: Vi behöver en analys av vad som händer med Pisa-testerna

Pisa

”Pisa-undersökningarna är för viktiga för att korrumperas på olika sätt”.

Här har eleverna lunch under lektionstid

Skolmat

”Det är en lugnare matro.”

Skolans klädkod skapar debatt: ”Kan kopplas till kriminalitet"

Klädkod

Inga mjukisbyxor eller magväskor. 

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Lovskola

Skolinspektionen har kartlagt skolhuvudmännens arbete då pandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons