bosse_isak
Debatt

”För många lärosäten utbildar lärare”

Lärarutbildningarna bör koncentreras till färre lärosäten och dimensioneras efter skolornas behov, skriver LR:s Bo Jansson och Isak Skogstad.

En lärarutbildning som präglas av kvalitet är en nyckelfaktor för att stärka resultaten i den svenska skolan. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och LR:s Studentförenings ordförande Isak Skogstad i en ny debattartikel i Svenska Dagbladet. De konstaterar att dagens utbildningar brister och kommer med tre förslag som ska stärka kvaliteten:

1. Koncentrera lärosätena som erbjuder lärarutbildningar.
Enligt OECD har ett mindre antal lärosäten bättre förutsättningar att bedriva utbildningar med hög kvalitet, och Sverige har för många, menar artikelförfattarna. De påpekar att Finland har åtta lärosäten för lärare, Singapor ett enda, medan Sverige har 28. ”Det behöver inte finnas en lärarutbildning i varje buske i Sverige”, skriver de.

2. Dimensionera lärarutbildningarna efter skolans behov.
LR efterlyser tydligare statlig styrning som ser till att lärosätena utbildar fler lärare i ämnen där det är brist, exempelvis moderna språk och naturorienterade ämnen.

3. Höj ersättningsbeloppen till lärarutbildningarna.
Utbildningarna är underfinansierade och studenterna behöver mer lärarledd undervisning. Genom att höja ersättningsbeloppen för lärarstudenter ökar lärosätenas möjlighet att ge studenterna en kvalitativ utbildning.

Lärarutbildningen är av stor vikt utifrån den enkla anledningen att den påverkar lärarnas kvalitet, vilket i sin tur är av största vikt för elevernas kunskapsresultat. Läraryrket är ett komplext yrke som inte kan utövas utan adekvat förberedelse. Det är hög tid att ta nästa stora kliv och påbörja byggnationen av en lärarutbildning i världsklass, avslutar de.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm