Rapport

Många nöjda med skolan

7 av 10 skulle rekommendera sin skola till andra och skolan får generellt sett höga omdömen av kommuninvånarna. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex.

Om undersökningen

Läs hela rapporten här

Intervjuerna har genomförts via telefon under perioden 13 augusti- 19 oktober 2015 av EVRY. Personer i åldern 16 – 82 år som är bosatta i Sverige samt företag i Sverige med minst en anställd ingår i urvalet. Urvalet är taget från PAR Konsument och PARAD. Totalt har 4325 intervjuer genomförts.

Frågeformuläret innehåller ett 40-tal frågor som generellt besvaras på en 1-10 skala där 1 betyder missnöjd/instämmer inte och 10 betyder mycket nöjd/instämmer.

Källa: Svenskt Kvalitetsindex 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter varje år invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner och landsting. Mätningen omfattar 18 olika områden som tandvård, sopor och avfall, skola och kollektivtrafik och presenteras i rapporten ”Samhällsservice 2015”.

Skolan, från förskola till gymnasieskola, får generellt sett goda eller mycket goda betyg. Mest nöjda är kommuninvånarna med förskolan som får ett index på 77,8, följt av grundskolan vars index är 72,5 och är ett av de områden som ökar mest jämfört med förra årets mätning.

Även lojaliteten hos elever och föräldrar är hög, 7 av 10 anger att det är mycket troligt att de skulle rekommendera sin grund- eller gymnasieskola till andra.

– Det är glädjande att se att nöjdheten med grundskolan stigit från föregående år. Det visar att medlemmarna arbetar med rätt saker och motsäger den trista bild som stundom dominerar i medierna. Det är viktigt att den positiva bilden av skolan som elever och föräldrar vittnar om tillåts komma fram, kommentera Håkan Sörman, vd på Sverige Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.

Gymnasieskolan får lite sämre omdöme jämfört med åren innan och är tillbaka på 2011 års nivå med ett index på 67,9.

Generellt sett är föräldrar och elever som tillhör en skola i privat regi mer nöjda än de som tillhör kommunala skolor. Den kommunala grundskolan får ett index på 71,3 jämfört med 78,8 för privata skolor. För gymnasieskolan är motsvarande siffror 65,9 och 71,1.

Undersökningen visar också att skolan är viktig för föräldrar vid val av bostadsort. Kvaliteten på skolan är ”något viktigt” eller ”mycket viktigt” för 86 % av föräldrarna med barn i grundskola när de väljer vilken kommun de ska bosätta sig i, för föräldrar med barn i förskola är motsvarande andel 83 %.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm