laxor-712
Skolstöd

Många skolor vill ge läxhjälp

Huvudmännen har ansökt om bidrag till läxhjälp för 1400 skolor. Statsbidraget räcker dock bara till knappt en tredjedel av dem. 

Läxor på rätt sätt

”Skolverket ser ett behov av att skolorna utvecklar sitt arbete med läxor. I stödmaterialet ”Läxor i praktiken” tar Skolverket upp vad som är bra läxor. En bra läxa har en tydlig koppling till undervisningen och ska inte kräva att eleven får hjälp för att klara av den.”

Stödmaterialet ”Läxor i praktiken” hittar du här

 

81 miljoner kronor. Så mycket har huvudmännen ansökt om i bidrag för att anordna läxhjälp. Det är mer än tre gånger så mycket som de statsbidrag Skolverket har att fördela, nämligen 23 miljoner. Skolverket har därför prioriterat de huvudmän som man antar ha störst behov av bidraget.

Huvudsakligen har urvalet gjorts utifrån elevernas slutbetyg i årskurs 9 och det är de kommuner och fristående skolor med ett lägre meritvärde än 200,3 som får bidrag. Det genomsnittliga meritvärdet för elever som gick ut grundskolan var 214,8 våren 2014.  

– Det finns en stark vilja att erbjuda läxhjälp till sina elever och det är bra. Vi tycker också att skolororna ska fundera igenom sitt sätt att arbeta med läxor. En bra läxa ska inte kräva läxhjälp för att kunna göras, säger Johanna Freed, tillförordnad enhetschef på Skolverket.

Nytt för i år är att Skolverket ger bidrag för lärarkostnader istället för en summa för varje deltagande elev som tidigare. 

Skolverket fördelar också bidrag till ideella organisationer som bedriver läxhjälp. 

Kommentera