Rapport

Många unga varken jobbar eller studerar

Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år hade 2012 varken arbete, praktik eller studieplats. Det visar LO i en ny rapport. För att hjälpa unga att etablera sig på arbetsmarknaden föreslår LO obligatorisk gymnasieskola och stärkt studie- och yrkesvägledning.

I en ny rapport har LO gjort en genomgång av den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån över hur många unga som varken arbetar, studerar eller har praktik. Gruppen ökade med 2,2 procentenheter mellan åren 2006 och 2012, skriver LO i ett pressmeddelande. 2012 handlade det om drygt 117 000 personer i gruppen 16 till 25 år. 

Enligt rapportern finns det stora regionala skillnader. Lägst andel unga vuxna utan vare sig arbete eller studieplats 2012 hade Uppsala län, med7,4 procent. Den högsta andelen hade Gävleborgs län med 11,3 procent.

LO föreslår nu en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen. 

•    90-dagarsgarantin: att ingen under 25 år ska vara utan jobb, studier eller praktik mer än 90 dagar.
•    Tidigare satsningar i skola och förskola
•    Obligatorisk gymnasieskola
•    Stärkt studie- och yrkesvägledning, för att hjälpa unga göra informerade yrkesval.
•    Utbyggd vuxenutbildning, fler platser på Komvux och Yrkesvux måste permanentas.

– Det vilar ett stort ansvar på den nya regeringen. Garantin för att ingen ung person ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte, säger Tobias Baudin, LOs vice ordförande, i pressmeddelandet.

Kommentera