Fortbildning

Medierådet vill rusta lärare

Statens medieråd släpper ett nytt utbildningspaket kring medie- och informationskunnighet (MIK). Det berör teman som näthat, kritiskt tänkande och vilka kunskaper vi behöver i dagens medielandskap. Materialet riktar sig till lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet.

MIK för mig är ett utbildningspaket där vi rustar lärare, bibliotekarier och elever med medie- och informationskunnighet. Det öppnar för diskussioner och reflektioner kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd i ett pressmeddelande.

Utbildningspaketet är digitalt och består av filmer, övningar och frågor. En del för lärare, en för elever, och dessutom ett lärarmaterial med fördjupande övningar för klassrummet. Eleverna får svara på kunskapsfrågor i medie- och informationskunnighet, undersöka källkritiska exempel och utföra uppdrag.

Medierådet beskriver i sitt pressmeddelande hur behovet av MIK växer i dagens samhälle, och att de ökade kraven inte minst gäller barn och unga.

– I det nya medielandskapet är det allt viktigare med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det är också viktigt att förstå hur vi påverkas av – och själva påverkar – innehåll i medier, säger Ewa Thorslund.

Utbildningen är kostnadsfri och nås på mik.statensmedierad.se/utbildning.

Kommentera