Mer svenska för yngre nyanlända

Regeringen låter årets satsning på mer svenskundervisning för nyanlända i årskurs 6-9 omfatta även elever i årskurs 1-5 nästa år.Förslaget beräknas kosta omkring 225 miljoner kronor de kommande tre åren.

Regeringen presenterade i våras en rad förslag som ska förbättra skolresultaten för nyanlända elever. Bland annat får elever i årskurs 6-9 från och med i höst tre timmars extra svenskundervisning utöver timplanen de första fyra terminerna i svensk skola. Skolverket har också fått i uppdrag att ta fram material för kartläggning av elevernas kunskaper och språkutveckling.

I den nya budgetpropositionen avsätter regeringen 45 miljoner kronor nästa år och 90 miljoner kronor per år 2015-2016 för att satsningen på mer svenskundervisning ska omfatta även yngre elever i grundskolan.

– Det här är regeringens förslag och jag förutsätter att riksdagen inte går emot det, sa utbildningsminister Jan Björklund på dagens pressträff.

Kommentera