Tänker tvärtom

Mer undervisning för förstelärare

Mer undervisningstid och mindre administration är modellen för förstelärare i Borgholm.

Vad som kan ingå i ett försteläraruppdrag skiljer sig åt från huvudman till huvudman. Många kommuner har valt att låta förstelärare undervisa mindre och i stället ägna sig åt utvecklingsarbete. Men i Borgholms kommun har man tänkt precis tvärt om. Där undervisar förstelärarna 15 procent mer än sina kollegor, skriver tidningen Östra Småland.

– Höjer man verkligen lärarnas status genom att låta dem undervisa mindre? Jag tror inte det. De absolut skickligaste lärarnas ska vi ju inte ta bort från undervisningen, våra barn ska ha de bästa lärarna, säger kommunens utbildningschef Lars Bylund till tidningen.

Istället har man minskat förstelärarnas administrativa uppgifter.

Sättet att tänka kallas unikt och Lars Bylund har nu föreläst om projektet runt om i landet.

– Jag har fått väldigt fin respons. Det har uppskattats att man tänker tvärtom, Skolverket känner inte till någon annan kommun som gjort som oss. Jag hoppas att vårt tänk sprider sig till andra kommuner. 

Från fackligt håll har det dock funnit en oro för att ”Borgholmmodellen” skulle innebära en ökad arbetsbelastning för de andra lärarna. Lärarförbundet förhandlade om frågan i höstas men det var Borgholms kommun som fick sista ordet.

– Jag blev lite förvånad över att facket var så kritiska i och med att de har drivit frågan om att lärarna ska jobba mindre administrativt i flera år. Nu respekterar de vårt beslut och det tycker jag hedrar dem, säger Lars Bylund. 

Kommentera