miljonsatsatsning
Lärarassistenter

Miljonsatsning för fler lärarassistenter

Regeringen vill ge mer stöd åt landets lärare genom att tillsätta fler lärarassistenter i Sveriges lågstadieskolor. Detta ska finansieras med 300 miljoner kronor extra om året fram till 2019.

Lärarna kämpar för mer tid för varje elev i undervisningen. Nyligen kom det en rapport från Universitetskanslersämbetet som konstaterade att landets lärosäten inte kommer att klara av att utbilda så många lärare som behövs under de kommande åren. För att lärarna ska får mer tid för eleverna föreslår man att de administrativa uppgifterna ska läggas på andra yrkesgrupper.

Regeringen har tagit oron på allvar och kommer därför att anställa fler lärarassistenter på Sveriges lågstadieskolor och avsätter därför 300 miljoner kronor extra om året fram till 2019. Pengarna ska i första hand gå till skolor med många nyanlända elever. 

– Sverige gör nu en jätteuppgift. Vi har många skolor som fått många nya elever. Och då måste de eleverna och alla andra elever som redan var på de här skolorna få mer tid med sina lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till SVT.

Miljonsatsningen beräknas räcka till runt 600 nya anställda lärarassistenter.

– Lärarassistenter är ett sätt att säkerställa att lärare får mer tid för sitt jobb. Mer tid med eleverna, mer tid att jobba just med den där eleven som behöver lite extra stöd, lite extra tid, säger Gustav Fridolin.

Höjningen av den så kallade lågstadiesatsning kommer att bli från 2 miljarder kronor per år till 2,3 miljarder. De 300 miljoner kronorna extra per år kommer att tas från pengar som blev över från förra året.

Satsning på fler lärarassistenter är ett förslag som ordföranden i Lärarnas Riksförbund Bo Jansson välkomnar.

– Detta är ett glädjande men också väntat besked. Vi behöver en samsyn kring behoven av att satsa på lärarna. Politikerna börjar närma sig varandra när det gäller att se behovet av satsningar på lärarna, säger Bo Jansson och fortsätter:

– Förslaget om fler lärarassistenter känner vi också igen från Moderaterna, som för några veckor sedan berättade att även de vill satsa på lärarassistenter.

– Jag välkomnar om regeringen ansluter sig till vårt förslag, för Sverige skulle behöva införa lärarassistenter. Lärarna behöver mer tid med eleverna och varje timme med en utbildad lärare spelar ju roll, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

Kommentera