katarina
Foto: Peter Rutherhagen
Samtal med

”Mina erfarenheter kommer till nytta”

Kreativt och intellektuellt utmanande, säger Katarina Lycken Rüter om läraryrket. Med samma ord beskriver hon uppdraget som undervisningsråd på Skolverket.

Katarina Lycken Rüter

Bakgrund: Lärare i svenska och religion under 25 år.

Sedan juni 2014: Undervisningsråd på Skolverket med uppgift att bevaka och sprida kunskap om digitalisering i skolan.

Brinner för: Hur man kan utveckla klassrumskommunikationen med digitala verktyg.

”Jag ska erkänna att det finns saker i skolans värld som det är skönt att slippa. Det är en tungrodd organisation och det är frustrerande att se möjligheter och vilja förändra men inte kunna.

Nu går ju inte allt att göra på Skolverket heller, och det är ett stort kliv att gå in i myndighetsverkligheten, men när jag hittade den här tjänsten där jag får jobba med att driva digitaliseringsfrågorna kändes det väldigt, väldigt roligt.

En digitaliserad samtid kräver en digitaliserad skola, så enkelt är det. Vi har brottats tillsammans, mina elever och jag, med hur vi ska möta utvecklingen och hitta bra verktyg. Ibland har vi kraschat med en verklighet där saker inte fungerat. Men framförallt har jag egen erfarenhet av hur digitala verktyg verkligen kan få eleverna att nå längre och till nya ställen. Den erfarenheten har jag tagit med mig till Skolverket. Jag har erfarenheten i kroppen, jag har ju stått där i klassrummet.

Det händer absolut att jag längtar tillbaka. Samtidigt finns mycket av det som är läraryrkets kärna kvar i det jag gör nu. Det är ett kreativt arbete, intellektuellt utmanande, och precis som man skapar undervisning utifrån fakta och givna förutsättningar måste man uppfinna här, ständigt skapa nytt och fundera över ”hur löser vi det här?”.

Inom projektet gör vi inspirationsmaterial för lärare och tipsar om hur man kan jobba. Vi försöker göra nya typer av stöd och sprida kunskap via olika kanaler. Jag beställer, producerar och distribuerar material.

Något som är en styrka är att vi som jobbar här har en så blandad bakgrund. Det är viktigt att Skolverket har en fast förankring i klassrumsverkligheten och där kommer en sådan som jag till nytta. Men det vore förödande om vi bara representerade en slags erfarenhet.

Jag brinner för hur man kan utveckla klassrumskommunikationen med digitala verktyg. Hur man gör fler elever delaktiga och ger bättre respons.  Det går att göra så mycket om det görs klokt och så är det med allt. Digitalt eller analogt – inget verktyg är bättre än dess användare.”

Berättat för Åsa Larsson

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm