klassrum1
Foto: Colourbox

Mindre klasser – högre lön senare i livet

Mindre klasser och eleverna går vidare till en högre lön i arbetslivet.Det visar en studie som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk (IFAU) utvärdering har gjort.- Den högre lönen i vuxen ålder tyder på att de är mer produktiva och att samhället därmed får igen de kostnader som mindre klasser medför, säger Björn Öckert, en av forskarna bakom rapporten.

Målet med studien har varit att utreda om det finns några långvariga positiva effekter av att gå i en mindre klass.
Forksarna har studerat elever som är födda 1967-82. Förutom att de som gått i en mindre klass visade upp bättre resultat i årskurs sex upplevde de också själva att de hade bättre självförtroende och uthållighet.

Lönenivån senare i livet påverkas också. En minskning av klassens storlek med fem elever ger en löneökning på drygt tre prcoent senare i livet.
– Den högre lönen i vuxen ålder tyder på att de är mer produktiva och att samhället därmed får igen de kostnader som mindre klasser medför. Resurser i skolan spelar roll inte bara för elevresultaten, vilket tidigare forskning visat, utan också för hur det går senare i livet, säger Björn Öckert, en av forskarna bakom rapporten.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm