Undersökning

Mindre klasser viktigaste frågan för svenskarna

Mindre klasser och mer undervisningstid. Så vill svenskarna lösa skolkrisen, enligt Sifos nya undersökning.
Men forskare menar att det är helt andra åtgärder som ger effekt.

1000 personer fick svara på vilka tre åtgärder de tror är viktigast för att höja resultaten i skolan. 46 procent av de tillfrågade svarade att de ville se mindre grupper och klasser. Det var den enskilt populäraste åtgärden i undersökningen, följd av mer tid för lärarna att planera och genomföra undervisningen samt fler speciallärare och -pedagoger, skriver Dagens Nyheter.

Vetenskapen pekar dock på andra lösningar, enligt skolforskaren Anders Jakobsson vid Malmö högskola.

– Mindre klasser innebär en möjlighet, men forskningen visar att det inte är en lösning i sig, säger han i en kommentar.

Istället för att lägga miljarder på att minska grupperna vill han se riktade insatser mot skolor som inte håller tillräcklig nivå, något som de svarande i undersökningen prioriterade lågt.

Däremot är svenskarna i undersökningen och vetenskapen överrens om att prov, inspektioner och tidigare betyg inte är framgångsrika åtgärder.

– Svenskarna har lyssnat in forskningsdebatten. Betyg i årskurs 3 har nästan ingen betydelse för elevens prestationer. Samma sak gäller för prov och inspektioner, säger Anders Jakobsson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm