helene_hellmark_knutsson_puff

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

| Foto: Socialdemokraterna
Debatt

Ministern skriver själv: ”Vi prioriterar lärarutbildningen”

Debatt Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning skriver i Skolvärlden om regeringens prioriteringar av läraryrket: ”Vi ser nu en positiv trend med fler som vill bli lärare, den måste vi hålla i”. 

Enligt färsk statistik från Universitets- och högskolerådet så börjar 4 000 personer studera till lärare och förskollärare i vår. Det finns ett ökat intresse för lärar- och förskollärarutbildningarna och antalet antagna har ökat med hela 12 procent jämfört med förra vårterminen. Detta är en glädjande och behövlig trend vi ser.

Sverige har nämligen en stor lärarbrist. Det totala rekryteringsbehovet av lärare kan komma att uppgå till 90 000 heltidstjänster för perioden 2015–2019 vilket betyder att det behöver examineras omkring 60 000 fler lärare än under de senaste fem åren. Skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan och vi måste därför vidta krafttag för att få fler att vilja bli och vara lärare. Sedan dag ett har regeringen därför arbetat för att stärka läraryrkets attraktivitet och för att få fler att vilja läsa till lärare. För att möta lärarbristen behövs en kombination av åtgärder som verkar på både lång sikt och sådana som ger effekt snabbt.

Under våren ledde jag möten med arbetsmarknadens parter inom skolan som lett till att regeringen kunnat presentera en rejäl och förankrad satsning på lärarnas löner genom Lärarlönelyftet på tre miljarder på årsbasis. Syftet med satsningen är att vända utvecklingen i skolan genom att öka läraryrkets attraktionskraft och möjligheten för lärares karriärutveckling. 

Regeringen har även utökat och stärkt lärarutbildningen. I budgeten sker en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna med 2 300 nya platser. Vi satsar också på att höja kvaliteten på bland annat lärar- och förskollärarutbildningarna med 250 miljoner kronor per år under 2016–2018. I december presenterade vi också ett förslag på ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högskolan som kan användas för att utvärdera och främja kvaliteten på lärarutbildningen. Regeringen genomför nu insatser för att göra det lättare för dem som kommer hit med utländsk lärarutbildning att färdigställa sina utbildningar eller få dem bedömda, bland annat genom en stor satsning på kompletterande utbildning och genom en snabb-utredning. 

Vi ser nu en positiv trend med fler som vill bli lärare, den måste vi hålla i. För det krävs fortsatt arbete. Det sker nu bland annat via den nationella samlingen för läraryrket där regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter löpande arbetar för att stärka läraryrket och säkra lärarförsörjningen. Där kommer jag bland annat att titta närmare på hur vi kan stärka kopplingen mellan skola och akademi samt stärka lärarutbildningen och då särskilt den verksamhetsförlagda delen.

Medan Moderaterna föreslår att drastiskt skära ned med 3,2 miljarder jämfört med regeringens utbildningsbudget så väljer vi att investera i skolan och ungas framtid. Det är rätt väg framåt.

Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning

Kommentera