Lektionstips

Miniwhiteboards aktiverar eleverna

Läraren Mikael Sjöström har helt slutat med handuppräckning – såvida det inte gäller en fråga. Istället använder hans elever små whiteboards. 

Det var när so- och svenskläraren Mikael Sjöström, Negline skola i Nacka, såg Lilla Aktuellt tillsammans med sin klass, som han upptäckte en typ av undervisning där eleverna har varsin whiteboard under lektionerna.

– Det såg väldigt intressant ut eftersom det gjorde eleverna aktiva, säger han och tillägger:

– Det krävs på ett eller annat sätt tankeverksamhet och handlande för att lärande ska komma till skott. Men man vet aldrig riktigt vad som försiggår i elevernas huvuden. Men på det här sättet ser man just det.

Mikael Sjöström köpte in whiteboards i a4-format som hans elever fick börja använda.

– Jag tycker att man kommer åt många bra aspekter av lärandet.

Han nämner fem användningsområden. Det första är återkoppling mot tidigare lektioner. 

– Jag kan be eleverna skriva upp tre begrepp om det vi höll på med förra lektionen. På så sätt håller jag koll på att de faktiskt snappat upp kunskapen, samtidigt som lektionerna får en röd tråd.

Tavlorna kan dessutom användas som anteckningsblock istället för papper.

­– Där kan du anteckna stödord till en bok eller film och plocka ut begrepp. Allt behöver inte sparas utan ibland räcker det till att kunna genomföra den aktuella lektionen. Dessutom är det en ekonomisk vinst eftersom man slipper kasta så mycket papper.

Som tredje användningsområde nämns utvärderingar.

– I slutet av lektionerna kan eleverna gradera sådant som arbetsro eller egen insats från 1–5. De kan nämna något de tyckte var svårt, som de lärt sig under lektionen. Men istället för att säga det kan de skriva ner det och visa för mig.

Whiteboarden fungerar också väl som formativt bedömningsverktyg, menar Mikael Sjöström.

– De hjälper mig att se var eleverna ligger just nu och vad som ska bli nästa steg. Säg att vi sysslar med väderstreck. Jag ber dem rita upp väderstrecken på ett korrekt sätt på tavlorna. Om jag märker att hälften inte förstått när de visar, så kan jag ta om det nästa lektion. Är det däremot bara två som inte hängt med, så kan vi ta det enskilt.

Det sista nvändningsområdet är som ersättning av handuppräckning.

– Jag har helt slutat med handuppräckning. Såvida det inte gäller en fråga förstås. Om jag vill att de ska utveckla en tanke, så ber jag eleverna skriva ner sitt svar. Man kommer bort från att det alltid är samma person som har ordet. Och det gör också alla aktiva. Om en whiteboard är tom så märker jag det, och kan direkt hjälpa eleven vidare. 

Vilka kan använda metoden?
– Jag har årskurs fyra, men på vår skola har alla elever från förskoleklass till årskurs fem varsin whiteboard. Jag tycker att det har en plats i alla ämnen och årskurser. Min kollega, en mattelärare, använder tavlorna otroligt mycket i samband med genomgångar och gemensamma räkneproblem.

Vad tycker eleverna?
– De uppskattar sina whiteboards. Många upplever att de är enkla att använda och ger snabba resultat. Det tycks också befriande att inget sparas. Dessutom känner sig många bekräftade och duktiga, säger Mikael Sjöström. 

Kommentera