Lärarleg

Missuppfattning om rektorer och betygsättning

Det är lärare som sätter betyg. Vid några få undantag, när lärare är oense, får rektor avgöra betyget. Men det florerar ett antal missuppfattningar om saken i media.

Läs mer

Skolverkets material
”Lärarleg Juridiskt PM”
sammanfattar vad som gäller för lärarlegitimation och betygsättning.

Ur skollagen – Beslut om betyg

”Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad.

Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.”

Rektorer med lärarlegitimation

Grundskolan: 43,7 procent
(88,7 procent har ped. högskoleexamen.)

Gymnasieskolan:
44,3 procent (77,4 procent har ped. högskoleexamen.)

”Rektor sätter betyg när läraren inte får” och ”Finns det ingen legitimerad lärare på skolan får rektorn sätta betyget” är påståenden som dykt upp i artiklar om legitimationsreformens konsekvenser.

Men att en rektor ska träda in i rollen som betygsättare stämmer inte.

– Det är alltid lärare, en eller flera, som beslutar om betyget. Rektor kommer bara in om lärarna är oeniga om vilket betyg som ska sättas. Då måste rektor gå in och avgöra och det gör rektor i egenskap av att vara chef, säger Anna Jändel-Holst, utredare på Lärarnas Riksförbund.

Att rektorer och betygsättning alls kommit upp på agendan handlar om att lärare, från och med 1 juli, måste vara legitimerade för att få sätta betyg. Saknar den undervisande läraren legitimation ska betyget sättas tillsammans med en legitimerad lärare.

Om dessa inte kan komma överens får betygen beslutas av den legitimerade läraren förutsatt att denne är behörig att undervisa i det aktuella ämnet. Är ingen av de två lärarna behörig i ämnet ska betyget beslutas av rektor.

Samma sak gäller om två legitimerade lärare har en kurs tillsammans och blir oense om ett betyg. Då avgör rektor.

Och om det osannolika inträffar och det helt saknas legitimerade lärare på skolan? Jag har stött på påståendet att då sätter rektor betyg.

– Rektor avgör bara då lärarna är oense. Saknar man legitimerade lärare får man ta in sådana från en annan skola, från en lärarpool eller kanske en pensionerad lärare. Det ska i alla fall inte vara rektor. Om det nu inte råkar vara så att rektor själv har legitimation och skriver på i egenskap av att vara lärare.

Vilket inte är en helt osannolik situation. Enligt uppgifter från Skolverket har drygt fyra av tio rektorer plockat ut en lärarlegitimation.

Anna Jändel-Holst betonar att det i skollagen står att den icke-legitimerade läraren ska besluta om betyget tillsammans med den legitimerade läraren. 

– Det är inte korrekt om rektor säger att det räcker att den legitimerade läraren sätter sin kråka på en annans lärares betyg. Tanken är man ska sätta betygen tillsammans.  

Kommentera