Trendbrott

Mittuniversitetet startar ny ämneslärarutbildning

Efter fem års uppehåll på grund av svagt intresse startar Mittuniversitetet upp en utbildning till ämneslärare på gymnasiet igen.
– Vi uppfattar att trenden har vänt, läraryrket har blivit attraktivare, säger Peter Degerman, programansvarig.

Till hösten startar den nya ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasiet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Av fem sökbara ämneskombinationer ser det ut som att åtminstone två kommer att bli verklighet.

– Svenska/Engelska och Svenska/Historia ser bra ut, där har det varit bra söktryck, säger Peter Degerman.

Det är samtidigt ämneskombinationer där lärarbristen inte är så stor.

– Vi tror att det i ett längre perspektiv kommer att finnas jobb i de här ämnena också. Det är ju fem år kvar tills de här eleverna kommer ut på arbetsmarknaden. Men historia är väl det som är svårast.

Det var heller aldrig aktuellt med inriktning Ma/No/Teknik, helt enkelt för att Mittuniversitetet saknar examensrätt i de ämnena. Men det är på gång, åtminstone delar av det.

– Matematiken ligger i startgroparna. Förhoppningsvis kommer det igång till hösten 2017.

Lärosätet är inte med i det statliga övningsskoleprojektet, men kommer ändå att jobba tätt ihop med ett fåtal skolor vad gäller både VFU och andra samarbeten.

– Vi vill få in skolans personal i akademin, att de är med och formar kurser samtidigt som de får ta del av den didaktiska forskning vi bedriver. Sannolikt kommer all VFU bedrivas på en skola i Sundsvall och en i Östersund, säger Peter Degerman.

Kommentera