mobil_i_klassrummet
Rapport

Mobilförbud ledde till bättre resultat

Elevernas resultat förbättrades när skolorna införde mobilförbud. Störst var effekten för de lågpresterande eleverna, visar en brittisk studie.

En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt vilken påverkan mobilförbud i skolan har för elevernas produktivitet och testresultat. Forskarna har tittat på vilka regler skolor i fyra brittiska städer har för mobilanvändning och jämfört detta med uppgifter om hur eleverna presterar i skolan. Man har följt elevernas resultat från 11 till 16 års ålder.

Studien visar att elevernas resultat förbättrades generellt efter det att en skola infört mobilförbud. Provresultaten förbättrades med 6, 4 procentenheter. Effekten är dock olika i olika grupper. Störst förbättring såg man bland de lågpresterande eleverna medan ett mobilförbud inte hade någon signifikant påverkan på redan högpresterande elever.

Forskarna menar att studien visar att digitala verktyg, som mobiltelefoner, har negativ påverkan på elevernas resultat genom att de distraherar eleverna. Men, säger forskarna, deras resultat betyder inte att mobiltelefoner aldrig kan vara ett användbart verktyg för inlärning men det kräver att de används på ett genomtänkt och strukturerat sätt.

Slutsatsen forskarna drar är att frågan om närvaron av mobiler i skolan inte är något som bara kan lämnas därhän. Att förbjuda mobiler kan också vara ett enkelt sätt att utjämna skillnader inom skolsystemet utan att det kostar något, menar de.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm