shutterstock_289804580
Debatt

”M:s kovändning kommer resultera i mer avhopp”

Moderaternas kovändning inom skolfrågan är något som endast kommer att resultera i mer likriktning, fler avhopp och lägre studiemotivation, skriver Christopher Rydaeus, ordförande i Moderat skolungdom.

SVT Nyheter presenterar Moderaterna att de helt byter sida i skolpolitiken. Partiet föreslår att alla yrkesprogram i gymnasieskolan ska ge behörighet till högskolan. De menar på att detta kommer att leda till att fler elever kommer välja yrkeslinjer. Detta förslag är ett slag i luften som i realiteten kommer att leda till fler avhopp och en större utslagning bland elever. Det dessa yrkeslinjer behöver är inte fler teoretiska ämnen utan en snabbare väg ut till arbetslivet.

Christopher Rydaeus.
Christopher Rydaeus.

En fjärdedel av alla elever som påbörjar gymnasiestudier hoppar av eller lämnar gymnasiet med icke-fullständiga betyg och elever präglas i alltför stor utsträckning av låg studiemotivation. Detta är trender för den svenska gymnasieskolan och de är ännu tydligare på yrkeslinjerna. Att påtvinga dessa elever att läsa mer teoretiska ämnen kommer endast resultera i fler avhopp, en allt lägre studiemotivation bland elever och mer likriktning.

Det den svenska gymnasieskolan och dess yrkeslinjer faktiskt behöver är en snabbare väg till arbetslivet. De elever som väljer yrkesprogram gör det med drivkraften att kunna börja arbeta efter avslutade studier och den vägen måste kortas ner och effektiviseras. En allt större del av denna utbildning bör förläggas på arbetsplatser och inte i skolan, vi behöver tvååriga yrkesprogram samt fler lärlingsprogram. Det är något som skulle öka studiemotivationen samt minska avhoppen.

Individualisering är något som bör prägla den svenska gymnasieskolan och framförallt dess yrkeslinjer mycket mer. Om en elev väljer ett yrkesprogram är det för att eleven vill ut i arbetslivet, inte sitta vid skolbänken. Skulle eleven vid ett senare tillfälle eller under utbildningen känna att hen vill studera på högskolan är det möjligt att läsa extra kurser eller studera på komvux för att läsa in den kompetensen. Om man tvingar alla elever på yrkeslinjer att läsa in högskolebehörighet urholkar man värdet av att välja olika program till gymnasiet.

Moderaternas kovändning inom skolfrågan är något som endast kommer att resultera i mer likriktning, fler avhopp och lägre studiemotivation. Sveriges främsta arbetarparti borde veta bättre, vägen för de gymnasiala yrkesprogrammen bör vara att en större del av utbildningen förläggs på arbetsplatser och inte i skolsalar, tvååriga yrkesprogram samt fler lärlingsprogram. Den svenska gymnasieskolan behöver mindre likriktning och mer individualisering.

Christopher Rydaeus, riksordförande Moderat Skolungdom

Kommentera