mobbning_0
Foto: Shutterstock
Säkerhet

”Mycket ovanligt med grovt våld i skolan”

Det är väldigt ovanligt med grova våldsbrott i skolan. Det säger Hugo Wester på Skolverket.
– Forskningen ser inte några tecken på att det ökar, tack och lov.

I måndags knivhöggs en 15-årig elev av en jämnårig skolelev på Göingeskolan i Broby. Eleven avled senare av sina skador. Det, tillsamman med den tragiska händelsen på Kronans skola i Trollhättan i höstas då en elev, en elevassistent och en lärare dödades, väcker frågan om det grova våldet i skolan blivit vanligare. Nej, svarar Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket med ansvar för värdegrundsfrågor.

– Det här är, tack och lov, väldigt ovanliga händelser. Nu vet vi inte så mycket än om vad som låg bakom händelserna i Broby, men vi kan konstatera att det är väldigt ovanligt med grova våldsbrott i skolan och vi kan inte heller se några tecken på att det skulle öka, säger Hugo Wester till Skolvärlden.

– Men det är naturligt att den frågan kommer upp nu, när vi ganska tätt haft två extrema våldshändelser i skolan.

Han välkomnar att diskussionen om trygghet, trivsel och säkerhet nu aktualiseras.

– Det påverkar situation för eleverna varje dag. Det behöver inte handla om så extrema händelser som att någon drar en kniv utan kan vara småsaker som gör att man känner sig otrygg.

När Skolverket ger råd och information till skolor om hur de kan förebygga grovt våld i skolan handlar det om arbetet med att skapa en tillitsfull skolmiljö.

– Vi kopplar samman händelser av grovt våld i skolan med det grundläggande arbetet mot kränkande behandling och att skapa trygghet och trivsel. Det kan tyckas ligga långt ifrån varandra men det forskning visat är att skolor som jobbar aktivt med att förebygga kränkande behandling och jobbar mot grovt språkbruk med mera, de skolorna har mycket större möjlighet att undvika den här typen av hot och våld. Det börjar oftast inte med att elever drar kniv.

– Sen vet jag inte alls hur man jobbat med detta på Göingeskolan. Man kan ha haft ett jättebra värdegrundsarbete och så händer det ändå. Det vet vi inte.

Hugo Wester betonar att det är viktigt att skolan agerar och anmäler våld och hot om våld. Den lagstiftning som gäller i samhället gäller även i skolan och det är polis och rättväsende som utreder brott. Det är också tydligt i skollagen att skolan har en skyldighet att arbeta för trygghet och studiero och mot kränkande behandling.

– Men till syvende och sist är det inte policydokumenten och likabehandlingsplanerna i sig som gör skillnad utan hur man jobbar med dem och att man gör det långt, långt före det att någon drar en kniv eller hotar någon till livet. Vi har stöd och resurser för skolans arbete med dessa frågor.

Skolverket har tagit fram stödmaterialet ”Väpnat våld i skolan – hur skolar kan agera om det händer” i samarbete med Myndigheten för säkerhet och beredskap, Sveriges kommuner och landsting och Rikspolisstyrelsen. Hugo Wester säger att den senaste tidens händelser kommer leda till att man ser över materialet igen.

– Vi har sagt att när polisen är färdig med sina utredningar så får vi sättas oss ner tillsammans med de andra myndigheterna och titta på om vi, mot bakgrund av det som hänt, behöver ändra på något i den kunskap och information vi ger till ansvariga i kommunen eller den fristående skolan. Så att de ska kunna få ett så bra stöd i det arbetet som möjligt. 

Kommentera