Elevhälsa

Myndighet vill solskydda skolgårdar

Strålsäkerhetsmyndigheten vill få höjda anslag för att skydda barn från solens UV-strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag för att förebygga att barn exponeras för farlig UV-strålning. Nu vill myndigheten att regeringen mer än fördubblar anslagsmedlen, från tre miljoner kronor till sex och en halv miljoner, bland annat för att kunna bygga solskyddade miljöer utomhus där barn inte exponeras för de farliga solstrålarna.

Motivet är att barn är extra känsliga för solens farliga UV-strålar. Barn tillbringar också mycket tid utomhus med lek och andra fritidsaktiviteter. Samtidigt är hudcancer den näst vanligaste cancersorten i dag hos både män och kvinnor. Det är också den cancerform som ökar snabbast.

– Skolgårdar och förskolors utemiljöer är områden vi vill fokusera på de närmaste tre åren, säger Hèléne Asp, enhetschef för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens hoppas kunna involvera fler myndigheter i solsäkringsarbetet.

– Tanken är att vi ska samarbeta med flera olika myndigheter för att detta ska kunna ordnas. Vi planerar också att kontakta proffs och planerare av olika slag inom till exempel arkitektur, för att kunna bygga upp dessa solskyddsplatser på ett sätt som passar till den lokala miljön där behovet finns. Vi hoppas att de ser det som att barnen är vår framtid och väl värda att satsas på, och skydda, säger Hèléne Asp.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm