Overworked female student
Debatt

”Nästa steg borde vara ett arbetsmiljölyft”

Debatt. Lönen är viktig, men vi får inte glömma arbetsmiljön. Vill man behålla sina lärare måste man satsa, både på löner och förbättrade arbetsförhållanden! Ett lönelyft följt av ett arbetsmiljölyft skulle göra både lärare och elever till vinnare, skriver Gunnar Vallinder i Göteborg.

1991 var ett dystert år. Det var då kommunerna tog över ansvaret för den svenska skolan, och utvecklingen sedan dess är en sorglig historia. Resultaten för Sveriges elever rasar i internationella mätningar.

Dagens lärare ser inte längre yrket som ett kall. Man stannar inte kvar på en skola där villkoren försämras och arbetsbelastningen ökar, utan söker sig till nya skolor, ofta i närliggande kommuner. För många är detta dessutom enda sättet att få förbättrade villkor. För lärare kan detta, på kort sikt, vara positivt, men för eleverna är det olyckligt. Inga elever mår bra av ständiga lärarbyten.

Utvecklingen har, trots de fackliga organisationernas varningar, pågått länge. Vi har varnat för en hotande lärarbrist, men tyvärr verkar många politiker, såväl på riksnivå som på kommunal nivå, trots varningarna, tagna på sängen. Vad skall man göra? Plötsligt avlöser olika åtgärder och reformer varandra och det mest positiva som kan sägas om dem är att de inte alltid verkar helt genomtänkta.

Den reform jag själv tror mest på, och som på sikt kommer att gynna utvecklingen, är legitimationsreformen. Tidigare kunde ”vem som helst” undervisa och sätta betyg, men med kraven på behörighet och legitimation är det slut med det. Ett problem är att det blivit brist på legitimerade lärare. Nästan 30 % av dem som undervisar i svenska skolor saknar legitimation. Detta faktum borde få ansvariga politiker att reagera. Och agera! Det krävs en gemensam strategi för att vända trenden. Alla elever har rätt till en likvärdig skolgång!

Lärarlönerna i hela landet, har släpat efter och ett första steg att vända utvecklingen gjordes när man införde karriärtjänster för lärare och lektorer. Ett lovvärt initiativ, men effekten blev inte alltid den önskade då uppdraget många gånger var otydligt.

Nu tas nästa steg. Staten satsar pengar på Lärarlönelyftet, där avsikten är att höja lönen för skickliga lärare. Statens bidrag är tre miljarder per år och den genomsnittliga löneökningen för gruppen lärare som får höjd lön skall ligga mellan 2500 och 3500 kronor/mån. Väljer huvudmannen den lägre nivån innebär att det de som får pengar kommer att få ett snitt på 2500 kronor/mån. Väljer man den lägre nivån innebär det att fler lärare kommer att kunna ta del av satsningen, vilket är positivt! Men vem är en skicklig lärare? LR har önskat och framfört att ett klokt sätt att fördela pengar bland dem som uppfyller de statliga kriterierna är att premiera erfarenhet. Vi är övertygade om att acceptansen skulle öka, att fler lärare skulle vara motiverade och att de motsättningar vi är rädda kan uppstå förhoppningsvis skulle minimeras. Är man inte tydlig finns risk för godtycke, något som skulle kunna innebära försämrat kollegialt samarbete på skolorna. Risken är också stor att lärare som blir utan lönehöjning ser det som en anledning att sluta eller byta arbetsgivare. Eleverna blir förlorare.

Jag skulle önska att politiker och arbetsgivare inser vilken möjlighet som finns att rekrytera och behålla lärare genom att skjuta till extra medel så att fler fick ta del av lönelyftet. Det vore också rimligt om vägledare och lärargrupper som inte omfattas av det statliga lönelyftet fick ta del. Förhoppningsvis kommer många huvudmän att se statsbidraget som just ett bidrag, något som ger dem möjlighet att, genom egna satsningar, erbjuda lärare och vägledare bättre villkor! Lönen är viktig, men vi får inte glömma arbetsmiljön. Vill man behålla sina lärare måste man satsa, både på löner och förbättrade arbetsförhållanden! Ett lönelyft följt av ett arbetsmiljölyft skulle göra både lärare och elever till vinnare!

Gunnar Valinder, ordförande LR, Göteborg

Kommentera