np

Det nationella provet i svenska tros har stulits i samband med ett inbrott på en skola i Stockholm. Under dagen har provet spridits bland elever på snapchat.

Nationella prov

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

I samband med att delprov B, som skulle skrivas under tisdagsmorgonen, har både delprov B och C spridits bland elever på snapchat.

Skolverket uppmanar lärare som använt ordinarie prov att vara extra observanta vid bedömningen och göra jämförelser med hur eleven vanligen brukar prestera.

Under måndagen ska det nationella provet i svenska, med facit, ha stulits i samband med ett inbrott på en skola i Stockholm i slutet av förra veckan. Trots det såg Skolverket ingen anledning att dra tillbaka provet.

– Vi kan inte dra slutsatsen att det här var ett inbrott riktat särskilt mot att stjäla nationella prov, sa Anders Boman, chef för prov- och bedömningsenheten vid Skolverket, till TT då.

Skolverket skriver på sin hemsida att oavsett om skolan använder sig av ordinarie prov eller ersättningsprovet så får läraren ändå tillräckligt stöd för att bedöma elevernas skrivförmåga. Eleverna kan känna till uppgiftsformuleringar och fått information om bedömningsanvisningarna men måste fortfarande skriva en kvalitativ text. Det gör att läraren ändå kan använda uppsatsen som underlag för bedömning och betygsättning, skriver Skolverket.

Kommentera