nobelillustration
Foto: Ola Skogäng
Kopplar till läroplanen

Nobelmuséet fortbildar lärare

Om en månad delas Nobelpriset ut. Och för att få fler lärare att arbeta med ämnen kring priserna erbjuder Nobelmuseet fortbildningar som vänder sig till lärare i årskurs sju till nio. I år är temat entreprenörskap. 

Utbildningen om Alfred Nobel

Hösten 2014 erbjuder Alfred Nobelmuseet en fortbildning för lärare årskurs 7-9 om Alfred Nobel och Nobelpriset. Under hösten 2014 är temat En idé kan förändra med inriktning på entreprenörskap. Materialet innehåller förslag på hur lärare kan använda Alfred Nobel, Nobelpriset och Nobelpristagare för att arbeta med entreprenörskap med eleverna. 

www.nobelmuseum.se kan lärare som deltagit i fortbildningen förslag på klassrumsövningar, samt fortlöpande tillgång till mer information. På samma sida samt på www.nobelprize.org finns mer material, även för de lärare som inte har gått fortbildningen.

Utbildningen, som är gratis, vänder sig till lärare över hela landet som vill lyfta Alfred Nobel, Nobelpriset och pristagarna i sina klassrum. Hittills har personalen vid Nobelmuseet i Stockholm besökt ett tjugotal skolor över landet för att berätta om materialet. I år är temat entreprenörskap och hur en idé kan förändra.

– Materialet knyter an till läroplanen i NO för elever i högstadiet. Vi ger förslag på hur lärare kan använda Alfred Nobel, Nobelpriset och Nobelpristagare för att arbeta med entreprenörskap med eleverna i klassrummet, säger Johanna Junback, projektledare pedagogiska program och 1:e intendent vid Nobelmuseet.

Materialet består av flera delar, bland annat ett elevhäfte där pristagare presenteras med frågor kring entreprenörskap och hur eleverna kan tänka kring ämnet. Att det handlar om just entreprenörer är ingen slump. Bakom varje pristagare finns det från början en idé och entreprenörskap, tillexempel Wilhelm Conrad Röntgen, som uppfann röntgenapparaten.

Andra entreprenörer är så klart Alfred Nobel, som uppfann dynamiten eller James Watson och Francis Crik som upptäckte DNA-molekylens struktur och för det fick priset i medicin. Och det är just detta som lärarna kan ta med sig in i klassrummet, menar Johanna Junback:

– Det börjar med en bra idé som sedan kan leda till något som många har användning av. Vi hoppas att eleverna börjar fundera på vad som behövs för att gå från idé till verklighet, säger hon.

Lärarna får med sig klassuppsättningar av materialet, som bara kan fås om man går utbildningen. Det består av faktatexter, lärarhandledning, information om varje priskategori/pristagare och förslag på hur eleverna kan arbeta med det och redovisa. Här finns även råd på en tävling i ämnet Alfred Nobel. Lektionerna kan byggas upp genom att läraren diskuterar entreprenörskap utifrån pristagarnas uppfinningar, hur de har vuxit fram och vad de har betytt för människor och världen. Ett tips är att utgå från de frågor som finns i materialet. Mer utförliga tips på hur lektionerna kan byggas får de lärare som går utbildningen.

– Vi ger lärarna verktyg och material för att de ska kunna genomföra lektioner när det passar. I materialet finns det många fina illustrationer och vill lärarna ha mer kan de på våra hemsidor ladda ned filmsnuttar och mer information, säger Johanna Junback.

Syftet med utbildningen är att eleverna via materialet ska få en chans att öva på analys- och kommunikativ förmåga samt lära sig att hantera information. 

– Nobelpriset är ju alltid aktuellt, roligt och spännande att arbeta med. Jag hoppas att vårt material kan hjälpa till i det arbetet, säger Johanna Junback.

Kommentera