ILLUSTRATION SCUICIDE DES ADOLESCENTS
Foto: Colourbox
Debatt

”Nolltolerans mot sexuella övergepp” får inte vara tomma ord

Se till att skollagens ”Nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp” inte bara blir tomma ord. Det är skolors huvudmän, rektorer och all personal som har det yttersta ansvaret, genom kontinuerligt förebyggande värdegrundsarbete och vid behov akuta åtgärder, mot alla sexuella trakasserier och övergrepp, skriver Christer Olsson.

Också under denna sommar har unga flickor utsatts för sexuella ofredanden och våldtäkter på olika festivaler. Polisens kampanj #tafsainte har stötts och blötts i olika forum.

Nu är det snart tid för skolpersonal att börja arbeta med förberedelser inför det nya läsåret.

Då utgår jag ifrån att de också arbetar med hur de gemensamt skall komma tillrätta med sexuella trakasserier och övergrepp som elever utsätts för på skoltid och på sociala medier.

Vid en skola i Halland skrev oroliga föräldrar i slutet av vårterminen ett mejl till skolledningen:

”Vi är upprörda, men framförallt oroliga. Våra flickor uttrycker vad som närmast kan beskrivas som sexuella ofredanden på i princip daglig basis”.

Hur många föräldrar finns det till elever vid andra skolor, som behöver känna oro av samma anledning inför höstterminsstarten?

Personligen stör det mig oerhört, när det sker en normalisering av avskyvärda beteenden.

Tjejer får höra att de är horor eller slampor, de får sexistiska och spydiga kommentarer om sitt utseende, blir tafsade på brösten, får en hand mellan benen eller på rumpan.

Att unga flickor tänker: ”Jag blir ofta kallad hora och det får jag väl stå ut med” – det är aldrig okej och det får aldrig någonsin accepteras.

Därför är min uppmaning till tjejer att INTE NÅGON GÅNG tolerera sexövergrepp.

  • Markera alltid mot förtryckare.
  • Berätta för föräldrar.
  • Gå samman i grupp.
  • Slå larm till skolledning. Om då ingenting händer inom några dagar. Kontakta Diskrimineringsombudsmannen. (DO)

Låt de som förnedrar er få ta konsekvenserna. Vidrigheter skall alltid bekämpas.

Sexuellt ofredande bryter inte bara mot skollagens ”Nolltolerans” med anmälnings- och handlingsplikt. Brottet har också sitt speciella lagrum i brottsbalken.

När det gäller att komma tillrätta med sextrakasserier, så är jag övertygad om, att det mest effektiva sättet är när alla säger ifrån.

Därför måste också killar, som hör och ser kompisar bete sig uselt, våga reagera.

Det är dock skolors huvudmän, deras rektorer och all personal som har det yttersta ansvaret, genom kontinuerligt förebyggande värdegrundsarbete och vid behov akuta åtgärder, mot alla sexuella trakasserier och övergrepp.

Om det arbetet inte sker i nära samarbete med elever och föräldrar är det dömt att misslyckas.

Även om den här artikeln mest handlar om flickor, avskyr jag såklart också sexuella kränkningar av pojkar. Dessa kränkningar som mestadels är verbala skall också motarbetas undantagslöst.

Skolor befriade från sexuella trakasserier och övergrepp får inte vara en utopi.

Det är en självklar rättighet för samtliga elever, och en absolut skyldighet för personal vid alla skolor, att varje dag se till att ingen överträdelse av skollagen eller brottsbalken äger rum.

Mitt krav på huvudmän, rektorer, lärare och annan skolpersonal inför läsåret 2016/2017 är därför:

Se till att skollagens ”Nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp” inte bara blir tomma ord, som pliktskyldigt skrivs in i skolans likabehandlingsplan.

Se till att det blir ändring på riktigt!

Christer Olsson, leg. psykolog, som under mer än fyra decennier har arbetat med mobbnings- och kränkningsfrågor, främst inom skolans värld. Författare till boken ”Verktyg mot mobbning och kränkning.”

Kommentera