varldskulturmuseet_web

Utställningen Playground på Världskulturmuseet i Göteborg belyser frågor om HBTQ, kön, sexualitet och norm.

Humaniora

Normer i fokus på Världskulturmuseet

På utställningen Playground ges lärare och elever pedagogiska verktyg för att synliggöra normer och ersätta kränkande sådana, med inkluderande. 

HBTQ, kön, sexualitet och norm är i fokus, när Världskulturmuseet i Göteborg öppnar sin nya utställning Playground 6 mars.

– Det är ett sätt att belysa normer som tas för givet och är osynliga för de som passar in i dem. När man inte passar i form av könstillhörighet eller etnicitet känns normerna ända in på bara huden, säger Bianca Leidi, utställningsproducent på Världskulturmuseet.

Playground pågår i tre etapper. I samband den första delen, som öppnar 6 mars, kan besökarna ta del av insamlade föremål från Vietnam, som alla berättar historier om HBT och kön.

– Det kan vara vad som helst. Till exempel har vi Sittran, som i Vietnam fram till ungefär 1950 endast spelades av män. Men under 1960-talet skedde ett skifte och nu är det bara kvinnor som spelar instrumentet. På så vis belyser vi hur föremål kan vara könat och förändras över tid.

Den 16 april inleds den andra etappen, där utställningen är mer interaktiv.

– Då kan de rigga sin egen normkreativa scen, med kläder, attribut och omgivning. Syftet är att besökaren ska få känna hur det är att bryta en norm.

12 juni öppnar den tredje delen, där besökaren utmanas att på ett lekfullt sätt tänka kring normer.

Parallellt med utställningen görs olika pedagogiska skolprogram där lärare och elever under två timmar kan ta del av olika workshops. De tillhandahålls verktyg för att synliggöra normer. Förhoppningen är att de lär sig att ersätta kränkande normer med mer inkluderande.

– Innehållet är kopplat till läroplanen och belyser temat på olika sätt och med olika pedagogiska metoder, säger Bianca Leidi.

Programmet är för högstadiet, gymnasiet samt vuxenstuderande och kan bokas via museets hemsida. 

Kommentera