naturhistoriska_artikel

Satsningen görs bland annat mot bakgrund av en ökad efterfrågan på lättanvänt lektionsmaterial.

Satsning

Nu kliver Naturhistoriska riksmuseet in i klassrummet

Filmade föreläsningar och interaktiva quiz. Nu utvecklar Naturhistoriska riksmuseet sin pedagogiska satsning fär att nå ut till Sveriges alla klassrum.
– Det känns roligt att kunna bidra med bra faktabaserat material, säger Sara Schesny, museipedagog. 

Naturhistoriska riksmuseet tar årligen emot över 60 000 skolelever och majoriteten av dem kommer från Stockholm med omnejd. Därför gör man nu en satsning med pedagogiskt material på webben för att även klasser som inte har möjlighet att besöka museet ska kunna ta del av materialet.

– De skolklasser besöker oss är i störst utsträckning de som har möjlighet att göra en dagsutflykt hit. Vi vill nå ut till hela landet och få en ökad geografisk spridning. Vi sitter på så otroligt mycket kunskaper och det är synd om vi inte når ut till fler, säger Sara Schesny, museipedagog på Naturhistoriska museet och legitimerad lärare.

Sara Schesny berättar att hon från sina år som lärare kunde se att det fanns en efterfrågan på den här typen av digitala redskap. 

– Vi får glada tillrop från lärare. Att det finns en stor efterfrågan visar sig i antalet nedladdningar av klassrumsmaterial, säger hon.

Det digitala materialet som produceras ska kunna användas oberoende av ett besök på museet. Det kan vara lärarhandledning, texter, filmer eller interaktiva uppgifter. 

Jens Tengius, lärare på Hofgårdsskolan i Sävsjö, har använt sig av liknande redskap i sin undervisning och uppskattar den här typen av initiativ.

– Jag har tittat igenom filmerna och det är mycket som är intressant. Det kommer bli en bra tillgång för lärare att använda sig av i undervisningen, säger han. 

Jens Tengius är lärare i matematik, biologi och kemi, ämnen som mycket av materialet kretsar kring. Han berättar att sådana här redskap kan locka elever till naturvetenskap.

– En princip som tilltalar mig är när komplicerade teman beskrivs på ett lättförståeligt sätt. De naturvetenskapliga ämnena kan upplevas som svåra och många elever väljer andra linjer till gymnasiet. Men lyckas man hitta intressanta inkörsportar, som det här, kan man förhoppningsvis väcka flera elevers intresse för naturvetenskapen, säger Jens Tengius.

Kommentera