lararen_yrkesetiken

David Lifmark är ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd.

| Foto: Umeå Universitet / Studentlitteratur
Litteratur

Ny bok ska utbilda i lärares yrkesetik

Antologin ”Läraren och yrkesetiken” är en guide och ett diskussionsunderlag för lärare, lärarstudenter och andra i skolans värld.
– En bra blandning av teori och praktik, säger David Lifmark, skolforskare och ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd.

Lärarnas yrkesetiska råd

Lärarnas yrkesetiska råd ska främja och stödja:

  • Ökad kunskap om lärares yrkesetiska frågor
  • Kontinuerliga yrkesetiska diskussioner
  • Lärares röst i debatten
  • Utvecklingen av ett gemensamt yrkesspråk
  • En utveckling och revidering av lärares yrkesetiska principer

Rådet grundades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet 2007. Rådet har platser för fyra yrkesverksamma lärare och två forskare med lärarbakgrund. Rådets medlemmar agerar oberoende av förbunden.

Källa: lararesyrkesetik.se

 

Nu kommer boken som ska guida och stötta lärare i yrkesetiska frågor. Ett tiotal forskare med lärarbakgrund bidrar med varsin text, som problematiserar etiska frågor i skolan och ger förslag på vilka kunskaper och förmågor lärare behöver utveckla för att navigera i detta stundtals snåriga område. Varje text kommenteras efteråt av en aktiv lärare.

– Det blir lite som ett samtal mellan forskaren och läraren. Varje text resonerar kring någon specifik problematik, men boken ger också konkreta tips. En bra blandning av teori och praktik, säger David Lifmark.

Boken är framtagen på initiativ av Lärarnas yrkesetiska råd, som ser ett behov av att uppdatera informationen i ämnet.

– Det gavs ut en antologi 2004, och den känns lite daterad. Det har hänt många saker i samhället, politiken och i lärares vardag sedan dess, säger David Lifmark.

Den huvudsakliga målgruppen för boken är lärare och lärarstudenter, men David Lifmark och hans rådskollegor hoppas att många fler ska läsa den för att få en bättre bild av vilka professionella etiska dilemman lärare möter.

– Vi hoppas ju att rektorer, tjänstemän och politiker ska läsa för att förstå hur viktigt och hur komplext det är. Sen var också båda lärarfacken involverade i projektet, så det är en förhoppning att boken ska användas även i det fackliga arbetet, säger han.

Han tycker att det etiska perspektivet förtjänar en större plats i skoldebatten än det ges idag, och hoppas att boken kan bidra till en sådan utveckling.

– Vi hoppas att yrkesetiska frågor diskuteras mer. Det är oerhört mycket tal om elevers prestationer, men också om betygshets och elever som mår dåligt. Andra aspekter av läraryrket än de som är enkelt mätbara med betyg behöver få ta mer plats. För elevers och lärares liv innehåller så mycket mer än bara det.

Boken ges ut på förlaget Studentlitteratur och finns ute i handeln nu. David Lifmark är lektor vid Instutitionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm