emil_gustavsson_web
Foto: Kristoffer Ruckemann
För elevernas talan

Ny elevkårsordförande

Emil Gustavsson är Sveriges Elevkårers nya ordförande.
– Vi ska jobba för att stoppa införande av betyg i årskurs fyra, svarar han på frågan om vilka som blir årets viktigaste frågor.

Emil Gustavsson, 22, har tidigare under två års tid varit ordförande för elevkåren på De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Nu är han ordförande för Sveriges Elevkårer, som organiserar landets elevkårer på gymnasial nivå. 

– Det har varit väldigt kul att komma igång, men samtidigt inneburit mycket nytt att sätta sig in i. Dels är det en komplex struktur, med lagar och regleringar, dels dyker det varje dag upp sådant som måste förbättras, säger Emil Gustavsson.

Vilka blir årets viktigaste frågor?

– Vi ska jobba för att ska stoppa införandet av betyg i årskurs fyra. En undersökning vi gjorde tillsammans med Lärarnas Riksförbund visar att endast åtta procent av tillfrågade elever vill ha betyg tidigare än årskurs sex och det måste man lyssna på, säger han. 

Emil Gustavsson menar att betyg kan skapa ohälsosam stress för eleverna.  

– Det ska helt enkelt inte behöva drabba tioåringar. Dessutom har införandet av betyg i årskurs sex inte utvärderats ordentligt ännu, vilket gör det hela än mer problematiskt. 

Frågan har dock fått oproportionerligt stort debattutrymme, menar han. 

– Andra reformer måste lyftas. Vi vill till exempel införa en utbildningsgaranti – de som har påbörjat en utbildning ska ha rätt att genomföra den. När John Bauerkoncernen gick omkull, fick eleverna inte gå färdigt utbildningarna. 

Emil Gustavsson vill dessutom lyfta frågor som ökad likvärdighet, fler utbildade elevskyddsombud, bättre lärarlöner och satsningar på elevhälsan. 

– Vi förespråkar ökade satsningar på kuratorer, psykologer och medicinsk hjälp i skolan. Många ligger i riskzonen för psykisk ohälsa och den typen av problem måste skolan bli bättre på att förebygga. 

Sveriges Elevkårer meddelar samtidigt att de med sina drygt 82 000 medlemmar har växt till att bli landets största organisation för ungdomar. 

Klart sedan tidigare är att Lina Hultqvist tillsatts som ordförande på systerorganisationen Sveriges Elevråd, som verkar på grundskolenivå.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm