Matematikdidaktik 

Ny forskning ska utveckla lärarstöd

I sju år ska Andreas Ryves forskningsteam vid Mälardalens Högskola studera stödmaterialet som 30 000 lärare erbjuds i Matematiklyftet.
– Det är inte en utvärdering av materialet, utan ett bidrag till forskningen om hur vi kan skapa läromedel som hjälper lärare att undervisa aktivt, säger han till Skolvärlden.

Andreas Ryve är professor i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola. Han är generellt positiv till det material han nu ska ägna tiden fram till mars 2022 till att analysera djupare, och menar att det är ett exempel på någonting vi borde se mer av i Sverige: läromedel som talar till läraren istället för genom läraren, som därigenom riskerar att bli mer av en passiv utdelare av uppgifter. Det han vill undersöka är hur materialet stöder lärarna.

– Svenska lärare har lämnats alldeles för mycket själva, och förväntas ha allt i huvudet. Det är typiskt för Sverige att läraren är ganska passiv, även om bilden av att eleven sitter själv och lär sig är på väg bort. Läraren behöver vara aktiv, och vi behöver prata mer om hur läromedel kan stötta lärarnas profession. Det är intressant för både praktiken och forskningen. I många andra länder talar man om det här på ett helt annat sätt, säger han.

Andreas Ryve tycker att den svenska skoldebatten kretsar för mycket kring lärarnas och lärarutbildningens ansvar.

– De är naturligtvis väldigt viktiga bitar, men inte de enda. Titta till exempel på alla tekniska hjälpmedel och specialkliniker en läkare har tillgång till i sin profession. Vilket stöd har en lärare? Ska vi utveckla barns tänkande inom matematik så behöver läraren själv tänka till först. Och då behövs material som ger stöd för det.

Projektet har beviljats 18 miljoner kronor i forskningsbidrag från Vetenskapsrådet och är ännu så länge i sin linda. Först under nästa läsår inleds den digra datainsamling som ska ligga till grund för analys. Slutredovisningen hålls i mars 2022. Då hoppas och tror Andreas Ryve att teamet kommer ha nått resultat som är applicerbara på både undervisning, forskning och läromedelsframställning – och inte bara i matematik.

– Vi poängterar ju det matematiska, men det kommer alltid upp rent didaktiska lärdomar som går att använda sig av även inom andra ämnen. Vi kommer att få en bättre förståelse för hur materialet stöttar olika lärare på olika skolor, med olika förutsättningar.

Kommentera